Ris til egen bak i Namsos

ILLUSTRASJONSFOTO 

arkiv

NA har over flere dager hatt artikler som viser at alkoholforbruket blant ungdommer i Namsos helt ned på ungdomsskolenivå har eksplodert. 120 ungdommer var i helga synlig beruset og ble avvist i forbindelse med et rusfritt arrangement. Ifølge elever ved Namsos ungdomsskole flyter det med heimbrent i byen, og de har sett medelever beruset på skolen – i skoletida.

Det kan være mange grunner til at det er blitt slik, men i denne sammenhengen må rådmann Gunnar Lien, hans nærmeste rådgivere og flere politikere ta på seg noe av skylden. I alle fall de av politikerne som sørget for at forslaget om at Namsos skulle kutte ut å være en Mot-kommune i desember 2014. Det skulle gi en årlig besparelse på 340.000 kroner i forbindelse med omstillingsprogrammet. Lien og hans rådgivere forsikret at kommunen på egen hånd kunne hanskes med forebyggende tiltak mot rus.

Det er nærliggende å spørre hva som er blitt gjort? NA advarte mot å kutte ut Mot-ordninga, og vi var ikke alene. Dette sa blant annet tidligere namsoslensmann Stein Erik Granli høsten 2014: «Det er tydelig at tilstedeværelse og arbeid i ungdomsmiljøene har effekt over tid. Jeg er redd for at verktøyene forsvinner og arbeidet forvitrer hvis en kutter navlestrengen til Mot.»

Lensmann Granlis dystre spådommer var bygget på politiets erfaringer fra hele landet. Mot handler om at ungdommene skal kunne ha mot til å si nei til rusmidler, ta vare på seg selv og andre ungdommer. Samtidig har den landsomfattende Mot-organisasjonen ei verktøykasse som skoleledere, lærere og ungdomsarbeidere har stort utbytte av å bruke i hverdagen.

Det er mange som må involveres for å bremse alkoholmisbruket og salget av heimbrent. Hvor er foreldrene? spør mange. Jo, de har et stort ansvar for å rettlede sine barn, men det nytter ikke bare å legge ansvaret på foreldrene. Alle må bidra; politiet, kommunens administrasjon og politikerne har også et stort ansvar.

Det er et sykdomstegn for Namsos når forholdene er slik som de er i dag. Det er ekstra bekymringsfullt når en vet at vegen fra alkohol til narkotika er kort. Ordfører Arnhild Holstad (Ap) har en jobb foran seg med å finne fram til hvilke tiltak som kan ha størst effekt. Kanskje kan hun se til Overhalla, Høylandet, og ikke minst Fosnes, som er aktive Mot-kommuner. 120 unge ungdommer sa ja til rus i helga – i Namsos.