Sendte fatal epost til forsikringsselskapet

Mannen planla å svindle forsikringsselskapet, men røpet seg i en epost. Det kostet ham dyrt.

SVINDEL: Mange prøver å svindle forsikringsselskapene i forbindelse med skader på bil. 

arkiv

NAMSOS: Eksemplet  er hentet fra Gjensidige forsikring der en kunde ber entreprenør gi et så dyrt som mulig prisoverslag på reparasjon av boligskade.

Begrunnelsen er at kunden skal bruke dette for å få mest mulig penger fra forsikringsselskapet. Kunden glemmer imidlertid å slette e-postveksling med entreprenør før den blir sendt til Gjensidige, hvor forsøket på forsikringssvindel kommer tydelig frem i teksten.

Resultat: Erstatning ble avslått, forsikringene oppsagt og er uønsket som fremtidig kunde i Gjensidige. Politietanmeldt for forsøk på forsikringssvindel. Entreprenøren ble politianmeldt for medvirkning til forsikringssvindel, og er også uønsket for fremtidige oppdrag for Gjensidige. Entreprenørens forsikringer ble også oppsagt og han er uønsket som kunde. 

Dette er et av flere eksempler på forsikringsvindel i Trøndelag som offentliggjøres av forsikringsselskapet.

Les flere historier:

Slik prøver de å svindle forsikringsselskapene

Her er flere eksempel på forsikringssvindel i Trøndelag

En av seks nordtrøndere synes nemlig det er akseptabelt å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn skademelding til forsikringsselskapet.

                                               

Fire prosent innrømmer at de selv har oppgitt for mye på en skademelding, men vi tror imidlertid dårligere om naboen enn om oss selv. En av tre (28 prosent), tror nemlig at forsikringssvindel forekommer ofte.

Det viser Gjensidiges samfunnsundersøkelse gjennomført av Ipsos. Selskapet avdekker årlig mellom 150 og 200 forsøk på forsikringssvindel.


- Vanligst er det å svindle på bil-, boligskader og reiseforsikringen. Men vi ser også en økning av svindel på personforsikringer, sier utredersjef Vera Sønsthagen i Gjensidige.

I tillegg blir mange tvilsomme skademeldinger avvist uten at saken blir forfulgt for å bevise svindelen.


- Vi har en høy terskel for å mistenke kunder for svindel, sier Sønsthagen. I saker som forfølges blir det ofte anmeldelse.


Forsikringsbransjen har avslått 666 saker innen skadeforsikring og 319 saker innen syke- og uføreprodukter i 2015. Det totale kravet for de avslåtte sakene var 335,8 millioner kroner (kilde Finans Norge).


Amnesti

Gjensidige ønsker nå å gi forsikringssvindlere mulighet til å gjøre opp for seg. Angrende syndere kan melde seg og betale tilbake det de urettmessig har fått utbetalt, uten konsekvenser. De vil ikke bli politianmeldt og kan fortsette som kunde som før.


Forsikringssvindel er et samfunnsproblem og selv om mange blir tatt er mørketallene store.

 - Nå gir vi angrende syndere en anledning til å gjøre opp for seg, sier utredersjefen.


Slik fungerer det

Amnestiet skjer ved at den angrende synderen tar kontakt med et eksternt advokatfirma, som Gjensidige har gjort avtale med. Til advokatfirmaet kan de innbetale skyldig/svindlet beløp til en klientkonto.

 Et sentralt poeng er at advokatfirmaet har taushetsplikt, også overfor Gjensidige. Det betyr at Gjensidige ikke får informasjon om at saken er oppgjort. Dette skal bidra til at vedkommende føler seg 100 prosent trygg på at det overhodet ikke har negative konsekvenser å bruke amnestiet.


Konsekvenser av forsikringssvindel

  • Mister retten til erstatning etter skaden, også det man egentlig hadde krav på.
  • Blir sagt opp som kunde i forsikringsselskapet. Alle forsikringer blir avsluttet.
  • Blir nektet fremtidig kundeforhold i selskapet. Får ikke kjøpe ny forsikring.
  • Blir politianmeldt for forsikringssvindel.
  • Kan bli nektet innreise i enkelte land.

Enkelte studier og jobber krever plettfri vandel.