Ser resultater av satsinga

På Heimtun ser de et tydelig resultat av arbeidet som har blitt gjort etter stortingsmeldinga «Kvalitet i barnehagen»

Kompetanse: Anne Grethe Lind, Ragnhild Arntzen, Ingvild Westvik, Ingrid Hansen, Brit Helen Buvarp, Ann Charlotte Emilsen, Guro Måøy, Ulla Eriksen og Lisa Bondø Waagø er noen av de ansatte på Heimtun. 

arkiv

RØRVIK: I 2008 kom stortingsmeldinga «Kvalitet i barnehagen» ut, og det ble sendt ut sterke signaler til barnehageeiere om hvor viktig kompetansen er for kvaliteten.

– Arbeidet tar tid, men nå merker vi resultatet av satsinga, sier Brit Buvarp, barnehagestyrer på Heimtun.

Ved barnehagen har de fem barnehagelærere, hvorav to har videreutdanning i spesialpedagogikk. Fem har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere eller venter på å gå opp til fagprøve. I tillegg tar to av barnehagelærerne videreutdanning innen barns psykiske helse.

– Vi er kjempestolte av at to av våre assistenter går desentralisert førskolelærerutdanning, og dermed er med på å sikre god kompetanse til barnehagene i framtida, sier Buvarp, som mener det er svært positivt at de aldri har måtte søkt om dispensasjon fra utdanningskravet.

Hun er opptatt av at barnehageeierne selv må kjenne sin besøkelsestid.

– Jeg håper at flere vil bidra til kompetanseøkinga i barne- hagene når det ligger til rette som det gjør nå, sier hun.

– Det satses i sektoren, og det er gode tilbud for desentralisert utdanning i Ytre Namdal.

Hun forteller at satsinga gjør det morsomt å arbeide med rekruttering.

– Vi føler oss heldig som har tilgang på kvalifisert arbeidskraft i Ytre Namdal, sier hun.

– Staten definerer kvalitet i barnehagen først og fremst ut fra hvordan barna trives i barnehagen. Trygghet og trivsel er grunnlaget for at barn skal være mottakelig for videre læring, og derfor vil vi fortsette å jobbe for at barnehagen har voksne med god kompetanse og erfaring.