Vil inspirere gårdbrukere under matfestivalen

Sparebank 1 inviterer til fagseminaret «mulighetsrommet i landbruket», og de håper gårdbrukerne i regionen tar turen.

Arrangerer fagseminar: Banksjef Beate Skillingstad i Sparebank 1 SMN inviterer til seminaret «Mulighetsrommet i landbruket» i Nærøy kulturhus fredag. 

arkiv

KOLVEREID: Fredag formiddag skal mulighetsrommet i landbruket diskuteres, da Sopin – matfestivalen i samarbeid med Sparebank 1 inviterer til fag- seminar med samme navn.

– Vi ønsker å legge opp et faglig innlegg til inspirasjon for dem som jobber med landbruk og har interesse av det, sier banksjef Beate Skillingstad.

– Vi vil tilrettelegge for at de skal få ny energi, og se om det går an å tenke nye tanker.

Til seminaret har de fått tak i to innledere som har utviklet gården sin med produkter som er i randsonen av den primære landbruksproduksjonen.

– De skal dele erfaringer og fortelle hva de tenker og hva de har oppnådd, sier Skillingstad.

I tillegg kommer en foredragsholder for å snakke om generasjonsskifte i landbruket, og Bertil Nyheim kommer for å presentere egne tanker og erfaringer etter å ha tatt over heimgården. Hege Lindstrøm fra organisasjonen «Inn på tunet» kommer også.

– Vi interesserer oss for Ytre Namdal som matregion, og i år har vi valgt å legge til rette for dem som driver grønn matproduksjon. Vi håper gårdbrukeren kommer, for det er for dem vi gjør dette, sier Skillingstad, som er svært fornøyd med programmet.