«Uopprettelige konsekvenser»

Rådmannen i Namsskogan er kritisk til flere av de planlagte kraftverkene i kommunen.
arkiv

NAMSSKOGAN: Det kommer fram i saksutredninga konstituert rådmann Trond Smalås.

Han anbefaler innsigelse mot Grøndalselva kraftverk, og mener kraftverkene i Bjørelva og Steinåa kan gi «uopprettelige konsekvenser og forringelse av verdier som ikke er ønskelig». De to sistnevnte er de to kraftverkene Kjell Asgeir Trones har eierskap i.

Det er imidlertid tvilsomt om rådmannen får med seg politikerne i sin kritikk. Da formannskapet behandlet saken, fremmet nemlig ordfører Stian Brekkvassmo (Ap) et forslag på vegne av Ap og Sp.

I det forslaget er konklusjonen stikk motsatt av rådmannens kritikk mot de tre kraftverkene.

«Namsskogan kommune (gir) positive signaler til utbygging av vedlagte 9 prosjekter» heter det i uttalelsen som ble enstemmig vedtatt.

Det er kommunestyret som tirsdag neste uke skal gi kommunens endelige råd til NVE. Under møtet med partene, lovet Brekkvassmo å ta med seg signalene fra grunneiere og reineiere.

– Så får vi håpe at NVE legger stor vekt på kommunens innspill. Selv om vi vet at de ikke alltid gjør det, oppsummerte ordføreren og viste til at kommunen i sin tid ikke ønsker vindmøller på Kalvvatna.