– Rusproblemet er ikke større enn andre steder

– Det er helt feil å si at problemene med rus blant ungdommen er større i Namsos – og det er for enkelt å skylde på at kommunen har kuttet ut Mot-samarbeidet.

ER bra: Namsosrådmann Gunnar Lien vil forsvare kommunens ungdom. Han synes de stort sett er så bra som de aldri har vært. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Rådmann Gunnar Lien er opprørt over

torsdag, og han mener det blir for dumt å legge skylda på Mot-kuttet.

– Virker fordummende


– Det er helt feil å si at problemene i ungdomsmiljøet i Namsos er større enn i andre kommuner. Og å vinkle dette opp imot at Namsos har kuttet Mot-samarbeidet, virker fordummende på debatten, sier Lien.

Han legger fram tall som slår i hjel argumentene. I siste Ung-dataundersøkelse fra 2015 går det fram at 24 prosent av ungdomsskoleelever i Mot-kommunen Overhalla har vært beruset. Tilsvarende tall for Namsos er 15 prosent, og 17 prosent i snitt for fylket.

– Det er faktisk lenge siden ungdommen har vært så bra som nå. Det vil også politiet bekrefte, hevder Lien som mener ungdommen i Namsos ikke er dårligere enn ungdom i Overhalla, Fosnes og Namdalseid.


LES OGSÅ:

Hevder mer enn halvparten av medelevene har drukket alkohol

«Foreldrene må bli strengere. De må følge mer med.»

Disse fire 15-åringene tegner et dystert bilde av ungdomsskoleelevenes forhold til alkohol. – Vi har opplevd fulle medelever i skoletida.


Var fra alle kommuner


Lien kommer inn på helgas rusfrie fest på NTE arena, der

Drøssevis av beruset ungdom kjørt hjem fra rusfritt arrangement

Politiet forteller at flere mindreårige kom fulle på rusfritt arrangement i Namsos.

. Han ber oss legge merke til to ting:

– For det første var festen for Olav Duun-elever fra 16–18 år. De kommer som kjent fra mange kommuner, ikke bare Namsos. For det andre har disse elevene hatt Mot gjennom stort sett hele skoleløpet. Likevel ruser de seg.LES OGSÅ:

– Drikking blant ungdom i enkelte miljøer har blomstret opp den siste tida

120 ungdommer ble nektet inngang på det rusfrie arrangementet i Namsos fordi de var synlig beruset. Nå roper politiet varsko.At så mange ble stoppet i døra, mener Lien skyldes at kommunen har tatt grep for å være tydelig på hvor grensene går. Er arrangementet rusfritt, ja, så slipper man ikke inn dersom man har drukket.


Iverksatt flere tiltak


– Da Namsos kommune kuttet å være en Mot-kommune i 2015, ble det begrunnet med at kommunen skulle iverksette egne forebyggende tiltak. Hva har dere gjort?

– Flere ting. Vi har økt helsesøsterkapasiteten med et årsverk. Det kom med på 2016-budsjettet. Så har vi avtale om forebyggende samarbeid med politiet som stiller på foreldremøter og informerer. Vi setter på folk på spesielle arrangementer som er ute på byen og møter ungdommen, svarer Lien og viser til martnashelga som av politiet ble betegnet som rolig og fin.

– Vi arbeider med å snu en kultur, og alle har ansvar. Noen savner Mot, andre ikke. Og ja, vi jobber forebyggende, selv om Mot-samarbeidet er kuttet, forsikrer rådmann Gunnar Lien.


DETTE SIER ORDFØREREN:

Gjør mye, kan gjøre mer

– Det jobbes med rusforebygging gjennom vennskapsuke i skolen, kurs i nettvett, bevisstgjøring av ungdommen, gjennom ungdomskontakter og Lagre', sier namsosordfører Arnhild Holstad.