Økt antall på småbarnsavdelinga gjør det trangt både for unger og ansatte

Brakker skal huse de yngste på Leka

Tilflytting til øya har gjort at tallet på småbarn i barnehagen på Leka har økt, og kapasiteten er nå sprengt. Kommunen må ty til brakker, i alle fall til ny løsning er på plass.

Fullt opp: Kapasiteten i barnehagebygget på Leka er sprengt. Fram fra venstre: Lukas Larsen, Maren Leknes, Elvira Hamlandsø, Hans Garstad Holmstrand, Kine Sofie Druzkowska Nilsen, Petter Hamlandsø, Alma Furre Solberg. Bak fra venstre: Aiden Jakobsen, Linda Hansen Ekrem, Monika Druzkowska Nilsen, Rikke Grønbech, Edvin Helmersen, Emilie Thorsen, Ida Skorstad, Kim Garstad, Adrian Garstad, Anita Hansen Strand, Anna Garstad Holmstrand, Helene Strand Helmersen, Maja Helmersen Aune.foto: bjørn tore ness 

Tallet på unger i barnehagen viser at det er en del tilflytting.

Linda Hansen Ekrem, barnehagestyrer Leka barnehage
arkiv

LEKA: – Vi er lovet at brakkene skal komme denne uka, sier barnehagestyrer Linda Hansen Ekrem, som nå er glad for å få litt bedre plass til ungene.


Ble bygd som bolighus

Barnehagen på Leka ble bygd i 1979, og i 1991 ble den bygd på.

– Det ble satt opp som et bolighus i tilfelle det ikke skulle bli behov for barnehage. Men det ble fort for lite, sier Ekrem.

Kjøkkenet og det gamle kontoret i bygget er blitt brukt til de yngste, men det blir det ei endring på nå. Småbarnsavdelinga skal flytte inn i brakker som kommunen har investert i.

– Vi prioriterer å bruke den nye plassen på ungene, sier Ekrem, som påpeker at det er det høye antallet småbarn som gjør det umulig å fortsette i det lille arealet de har til rådighet.

– Vi har sju småbarn, og grensa går på seks. Dette er ingen varig løsning, men brakkene blir stående til et nytt alternativ er på plass, sier hun.

Også de ansatte merker godt at det er trangt i barnehagen. De har personalrom, garderobe og kontor i ett.

– Vi trives godt her, men det begynner å kjennes nå. Dette er ikke brukervennlig, sier Ekrem, som sier at det har vært trangt i barnehagen over lang tid.

– Vi har kjent på at det har vært trangt lenge, men vi er jo fleksible, sier hun.

Akkurat nå er det til sammen 18 unger i barnehagen, noe som er to færre enn fjoråret.

– Men vi er forberedt på at det kan komme flere i løpet av året, sier hun.

2009 var det hele 24 unger i barnehagen, og i årene etter har tallet variert fra 17 til 20.

Tilflytting: På det meste har det vært 24 barn i Leka barnehage. Her er Kine Sofie og Monika Druzkowska Nilsen. 

 

Jobber med ny løsning

Arbeidsgruppa som nå jobber for å utarbeide en ny løsning for barnehagen skal snart presentere sine to forslag.

– Arbeidet har kommet godt i gang. Det første alternativet er å restaurere bygget, og det andre alternativet er å bygge ny barnehage ved skolen.

Ønsket er å bli oppvekstsenter, og bestemmelsen skal etter planen tas i løpet av høsten.

– Tallet på unger i barnehagen viser at det er en del tilflytting til Leka, og vi er glade for at vi har stabile, høye tall, sier Ekrem, som forteller at det på de siste tre årene har kommet minst seks nye unger til barnehagen som følge av tilflytting.

Hun påpeker at det har mye å si for lekasamfunnet og videre for skolen på øya.

– Vi ser at tallene kommer til å holde seg stabile seks år fram i tid, og det er veldig positivt, sier hun, og skryter samtidig av samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene på Leka.

– Vi har et godt samarbeid. Foreldrene er veldig dyktige.

Om avgjørelsen om ny løsning som planlagt blir tatt i løpet av høsten håper hun det skjer noe i løpet av ett års tid.

Trangt: Barnehagestyrer Linda Hansen Ekrem har lenge kjent på at det har vært trangt med plassen i barnehagen. 

 

Tilflytting: På det meste har det vært 24 barn i Leka barnehage. Her er Kine Sofie og Monika Druzkowska Nilsen. 

Trangt: Barnehagestyrer Linda Hansen Ekrem har lenge kjent på at det har vært trangt med plassen i barnehagen.