GRONG

Flyktningboliger

arkiv


GRONG: Kommunestyret i Grong har vedtatt at det skal bygges et bofellesskap for mindreårige flyktninger på Rønningentunet. Det ble vedtatt ei kostnadsramme på drøye 8,6 millioner kroner og skal finansieres med i overkant av 3,2 millioner kroner i offentlig tilskudd, 1,5 mill. i momskompensasjon og 3,8 mill. i låneopptak.

 Det ble samtidig vedtatt å bruke 462.000 kroner på omgjøring og salg av Rønningenvegen 10 og 12. Et eventuelt overskudd av salget skal brukes til å redusere låneopptaket.