Full splid mellom grunneiere og reineiere

Grunneier frykter at han ikke får bygge småkraftverk på eiendommen sin fordi reindrifta har opplevd nederlag i flere store utbyggingssaker.

ENGASJEMENT: Anne Ulvig og Kjell Anders Trones fortsatte diskusjonen med representater fra NVE etter det tre timer lange informasjonsmøtet om planlagt kraftutbygging i Namsskogan kommune. 

Kjemper imot: Reineier Lars Toven. 

arkiv

NAMSSKOGAN: Det kom fram da Namsskogan kommune inviterte grunneiere og reindriftsnæringa til å legge fram sine syn på de ni småkraftverkene som er planlagt bygget i kommunen.

– Jeg har full forståelse for frustrasjonen reindrifta opplever. Samtidig opplever jeg at vi blir dråpen, sa Kjell Asgeir Trones etter at reindrifta hadde lagt fram sin sak.

– Men det er ikke våre kraftverk som er problemet. Overgrepet mot dere er de 74 vindmøllene som skal bygges på Kalvvatna. Midt i sommerbeitet. Min frykt er at vi ikke får bygge fordi reineierne har blitt tråkka på så mange ganger tidligere, fortsatte Trones som eier to av kraftverkene NVE nå skal avgjøre om blir bygget eller ikke.


Nei til alt

De to andre grunneierne som har søkt om utbygging, er Namdal Kraft (fire kraftverk) og Ulvig Kiær (tre, det ene sammen med Trones).I tillegg har Statsskog søkt om ett.

Grunneierne opplever at uansett hva de foreslår av tiltak som kan komme reindrifta i møte, så er svaret nei.


SKEPTISK KOMMUNE:

«Uopprettelige konsekvenser»

Rådmannen i Namsskogan er kritisk til flere av de planlagte kraftverkene i kommunen.


– Det er frustrerende. Vi ønsker ikke å skape problemer for dere. Vi ønsker kun å skape noen verdier og arbeidsplasser, sa Anders Kiær som eier Ulvig Kjær sammen med kona Anne Ulvig.


Frykter flokkblanding

– Det stemmer det. Vi hevder våre primærinteresser nå. Avbøtende tiltak kan vi diskutere den dagen Olje- og energidepartementet har gitt dere lov til å bygge ut etter at vi har anket et eventuelt positivt NVE-vedtak for dere, repliserte Lars Toven som representerte reineiere i Vestre Namdal.

Han trakk fram flere årsaker til at reindrifta er sterk kritisk til utbygginga av de ni kraftverkene.

– Vi frykter blant annet at de ulike flokkene skal blande seg. I tillegg til at reinen skal bli skremt.

Denne og neste uke er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på befaring på samtlige steder hvor det er søkt om tillatelse til å bygge kraftverk. Deretter vil de starte arbeidet som vil ende opp i godkjenning eller avslag om utbygging.

Dette vedtaket kan ankes inn til Olje- og energidepartementet, som vil fatte en endelig beslutning.