Gjør mye, kan gjøre mer

– Det jobbes med rusforebygging gjennom vennskapsuke i skolen, kurs i nettvett, bevisstgjøring av ungdommen, gjennom ungdomskontakter og Lagre', sier namsosordfører Arnhild Holstad.
arkiv

NAMSOS: Hun har lest NAs artikkel der 10.klassinger går ut og forteller om fulle medelever på skolen, og blir svært overrasket.

– Det høres helt utrolig ut. Jeg var ikke klar over at det var sånn. Vi er nødt til å ta dette opp med skolen og få rede på om sånt skjer ofte. Sånn kan det ikke være, slår hun fast.

At det igjen er blitt vanlig å drikke heimebrent, kommer også overraskende på. Likeledes at flere enn før røyker.

– Det er nok behov for flere holdningskampanjer, og det er også på sin plass å minne om at det er ulovlig å skaffe alkohol til mindreårige, sier Holstad.

Også hun har reagert på NAs leder torsdag, og mener det blir direkte feil å si at forholdene er blitt verre.

– Vi kjenner oss ikke igjen. Alt tallmateriale vi sitter på og informasjon fra politiet sier det motsatte, at vi går i riktig retning. Det har ingen sammenheng med at Namsos gikk ut av Mot-samarbeidet, mener hun.

Holstad minner om at mange ressurssterke, ungdommer har tatt et nei-standpunkt i forhold til det å drikke før de er 18 år.

– Og de tør å stå for det. Det er flott, mener ordføreren.