NAMSSKOGAN

Ja til områdeplan i Skorovatn

FJELLANDSBY: Dette er noe av dagens Skorovatn sett fra sør. I området bak sentrum kan det bli mange fritidshus. FOTO: PRIVAT 

arkiv

SKOROVATN: Etter to høringsrunder anbefaler nå rådmannen i Namsskogan at forslaget til områdeplan for Skorovatn godkjennes.

Både ved første og andre gangs høring kom det innsigelser fra Fylkesmannen og fra reindriftsnæringa. I juni ble det gjennomført mekling som førte til at to området på den delen av planen som omfatter høgfjell, ble tatt bort.

Rådmannen mener at den nye planen tar hensyn til både reindriftsnæringas og utbyggernes interesser og at den derfor kan godkjennes.

Satser på oppstart i Skorovatn i 2015