Nominert til skolepris

Flatanger montessoriskole er nominert som Nord-Trøndelags kandidat til dronning Sonjas skolepris.

Kandidat: Montessoriskolen i Flatanger kan vinne en gjev skolepris.  Foto: Ove Magne Ribsskog

arkiv

FLATANGER: Det er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har nominert montessoriskolen til den gjeve skoleprisen.

I 2005 tok Dronningen initiativ til en egen skoepris for inkludering og likeverd i dronning Sonjas skolepris. Prisen ble første gang utdelt i 2006.

Det er Utdanningsdepartementet som administrerer arbeidet med skoleprisen, og de har oppnevnt en jury som velger årets vinner.

Det er landets fylkesmann som nominerer kandidater etter søknad fra skolene.

I fjor var det Høylandet skole som ble nominert, og skolen var med helt til det siste – selv om hållingene ikke gikk helt til topps.

I år har Fylkesmannen nominert montessoriskolen i Flatanger.

I sitt anbefalingsbrev skriver Fylkesmannen at skolen legger stor vekt på nære relasjoner mellom barn og voksne på skolen, og at skolen er opptatt av å styrke de sidene ved barnet som de allerede er dyktige på. Videre at skolen har et godt nettverk og er åpen for alle.

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år deles ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

• Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.

• Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

• Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og heim.

Likeverd betyr at alle leever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal få oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.