Skremsler fra Sp gjort til skamme

Jahn Winge og Elin Agdestein FOTO. BJØRN TORE NESS 

arkiv

Høyre/Frp-regjeringen har gjort dystre spådommer til skamme og gitt kommunene en langt bedre økonomi enn de rødgrønne.

Det manglet ikke på frykt og skremsler fra den avtroppende regjeringen før regjeringsskiftet i 2013. Fasiten så langt er derimot at kommuneøkonomien har blitt bedre med Høyre i regjering.

Kommune-Norge har hatt vekst i de frie inntektene på over fire milliarder kroner de to første årene med Høyre i regjering. Det er nesten tre ganger mer enn under de siste årene med rødgrønn regjering. I 2015 hadde norske kommuner sitt beste økonomiske resultat på ti år.

Marit Arnstad advarte i T-A 10.08.2013 mot at H og Frp ville reversere skatteutjevningen og kutte småkommunetilskuddet, noe hun påstod ville påføre kommunene i Nord-Trøndelag kutt på henholdsvis 121 mill kr og 45 mill kr pr år.

Arnstad kunne ikke ta mer feil: De siste to årene har kommunene i Nord-Trøndelag hatt en realvekst på over 600 kroner pr innbygger – totalt 82,9 mill kr.

Under de rødgrønne derimot, hadde de samme kommunene en nedgang i inntektene på over 100 kroner pr innbygger, tilsvarende 15,7 mill kr totalt.

Skatteutjevningen er ikke endret og småkommunetilskuddet er videreført med en justering, og kommunene i Nord- Trøndelag kommer totalt sett ut i pluss med de endringene vi har gjort i regionalpolitiske tilskudd.

Høyre vet at kommunene er grunnsteinen i velferdssamfunnet vårt. Kommunene har ansvar for de tjenestene vi alle bruker, som helsestasjon, barnehage, skole og legevakt. Men også spesielle tjenester for noen av våre mest sårbare innbyggere, som barnevern, psykisk helsevern og omsorgen for demente.

En god og forutsigbar kommuneøkonomi er derfor helt avgjørende for at kommunene skal ha mulighet til å gi gode velferdstjenester og skape trygge lokalsamfunn i hele landet.

Rødgrønne skremsler til tross, fasiten er at kommunenes økonomi har blitt vesentlig bedre med en Høyre/Frp-regjering enn de var i de rødgrønnes tid.