Tre vil bli fylkesrådmann i nye Trøndelag

Tre personer ønsker å bli ny fylkesrådmann for Trøndelag fylkeskommune. To av dem har i dag sentrale jobber i fylkespolitikken i Midt-Norge.
arkiv

NAMSOS: Både fylkesrådmann i Sør-Trøndelag Odd Inge Mjøen (58) og Ole Tronstad (59), prosjektleder for sammenslåingsprosjektet til de to trøndelagsfylkene, har søkt stillingen. Den tredje er Thorbjørn Gaarder (61) fra Oslo som har oppgitt "Chief credit office" som nåværende jobb.

En søker har trukket seg etter fristens utløp.

Tilsettingsutvalget vil nå jobbe videre med kandidatene de kommende ukene, og deretter legge frem en endelig innstilling overfor fellesnemnda for sammenslåingen. Fellesnemnda gjør endelig vedtak om tilsetting i sitt møte 6. oktober.

Tilsettingsutvalget består av Anne Marit Mevassvik, Tore O Sandvik, Henrik Kierulf, Thrine Merethe Broch (tillitsvalgt) og Bjørn Tranås (tillitsvalgt).

Den nye fylkesrådmannen tar over som prosjektleder for sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune når vedkommende tiltrer stillingen. Fra 1.januar 2018 blir fylkesrådmannen øverste administrative leder for den nye Trøndelag fylkeskommune med ca 4.500 ansatte.