– Austra bør tilhøre Nærøy

Austra bør tilhøre Nærøy kommune og Trøndelag fylke. Det mener formannskapet i Nærøy.
arkiv

NÆRØY: Formannskapet i Nærøy behandlet fredag tre saker om kommunereformen, både i forhold til flertallets ja til sammenslåing med Vikna, Lund-folkets ønske om å gå inn i Namsos og grensejustering på Austra.

Men mens politikerne i de første to sakene gikk inn for å følge folkets røst, ble de samme politikerne enige om å gå imot flertallet av Austra befolkning sin vilje.

I spørreundersøkelsen ønsket 57 prosent av folket på Austra å tilhøre Bindal, 37 prosent ville tilhøre Nærøy, mens seks prosent gikk inn for Leka.

Ordfører Steinar Aspli opplyser til NA at det var et enstemmig formannskap som gikk inn for å arbeide for å innlemme Austra i Nærøy kommune i et Trøndelag fylke.

Formannskapet vedtok ellers sammenslåing med Vikna kommune, forutsatt positivt sammenslåingsresultat i Vikna kommunestyre. Hvis ikke, må Nærøy arbeide videre med å utvikle et tettere og mer forpliktende samarbeid med Vikna, Leka og Bindal.

Formannskapet mener man på bakgrunn av folkeavstemninga må søke om grensejustering for Lund krets med mål om overføring til Namsos kommune.