– Veldig interessant

Framtidas gårdbrukere deltok på fagseminar for å høre andres erfaringer.

Inspirerte: Bertil Nyheim tok over heimgården for tre år siden. På fagseminaret fredag delte han sine erfaringer og tanker. 

Yngst på seminar: Mathias Johansen og Kristian Bartz tok turen på foredrag for å lære mer om generasjonsskifte. 

arkiv

KOLVEREID: Blant de yngste på fagseminaret «Mulighetsrommet i landbruket» var Mathias Johansen fra Leka. Han skal ta over heimgården, og går nå tredje året på landbruk ved Val videregående skole.

Han synes det var interessant å høre om generasjonsskifte under matfestivalen.

– Jeg skal selv overta heimgården, så det er interessant å høre hvordan andre har løst det, sier lekværingen.

– Jeg er her for å lære, og så langt har det vært nyttig.

Kristian Bartz fra Brønnøysund er også elev ved Val Vgs, og han kom på seminaret fordi han i likhet med Johansen har planer om å bli gårdbruker.

– Jeg vet ikke av noe annet, og jeg har alltid vært interessert i det, sier han.

Johansen forteller at han aldri har hatt andre planer enn å ta over gården.

– Tippoldefaren min startet med gårdsdrift, og jeg har vokst opp med det. Da er det artig å kunne videreføre det, sier han, og forteller at han var veldig ung da han bestemte seg for å gå landbruk på Val.

– Det er fint å være her og høre om generasjonsskifte. I tillegg er det veldig interessant å høre hvor langt folk kommer ved å være kreative.


Delte erfaringer


En av dem som inspirerte ungdommene under fagseminaret var Bertil Nyheim. Han kom for å fortelle om sine egne erfaringer med å ta over heimgården. For tre år siden tok han og kona over gården på Nyheim, og mye har skjedd siden den tid.

– Tanken på å drive noe eget var spennende, og det var noe vi hadde lyst til å gjøre. Det var ikke noe press om å ta over, men jeg tror kanskje det var et ønske, sier han, og påpeker at det er mange spørsmål som skal besvares i en slik prosess.

– Vi tenkte ikke bare at vi skulle fortsette, men vi ville gjøre det til vårt eget, sier han, og forteller at de tidlig så muligheten til å kombinere det med hobbyen.

– Jeg er litt hundegal, og jeg ønsket å utvikle hobbyen til noe mer. Vi fant ut at det absolutt var muligheter for det, så vi valgte å starte hunde- og fritidssenter.


Lærerike foredrag


Sivilagronom Jon Rannem hadde tatt turen for å snakke om generasjonsskifte og utfordringene rundt det.

Han fortalte at de aller fleste eiendommene selges i familien, og at det ofte kan oppstå konflikter.

– Det viktigste er å prate om det på forhånd, sier han.

Han tok blant annet opp rettslige spørsmål, skatteregler og kjøpesum, noe som var interessant for både de yngste og de mer voksne i salen.

Det var SOPIN – matfestivalen som i samarbeid med Sparebank1 SMN arrangerte fagseminar på fredag. De hadde lagt opp til tre timer med spennende foredragsholdere fra grønn sektor, og omtrent 30 interesserte tok turen til kulturhuset.

Blant foredragsholderne var Jenny Domås fra Jørem Gård og Sven Berfjord fra Berg Gård. I tillegg kom Hege Lindstrøm for å snakke om organisasjonen «Inn på tunet».