Namsos vil bli en næringsvennlig kommune

Ber om mange innspill

– Vi er ekstremt opptatt av å være en næringsvennlig kommune. Nå skal vi kartlegge situasjonen og bli enda bedre.

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE: Over helga blir 175 næringslivsledere i Namsos invitert til å si si mening om Namsos kommunes forhold til det lokale næringslivet. Prosjektleder Anne Britt Ruderås, daglig leder Eva Flått i Namsos næringsforening, ordfører Arnhild Holstad og styreleder Hege Skillingstad i Næringsforeninga håper på god oppslutning og mange innspill til ting som kan gjøres bedre. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Det var budskapet fra ordfører Arnhild Holstad da et 30-tall representanter fra det lokale næringslivet møttes fredag morgen.

Under frokostmøtet fikk de frammøtte informasjon om det pågående prosjektet «Ny giv for næringsutvikling i Namsos».

Prosjektet ble etablert som en konsekvens av at Nexans besluttet å legge ned virksomheten i Namsos.


Mange delprosjekt


– Prosjektet handler om mye mer enn utfordringene knyttet til at Nexans forsvant. Det handler om flere delprosjekt hvor «Næringsvennlig kommune» er ett av prosjektene, sa rådmann Gunnar Lien da NA etter møtet spurte om status for vurderingene knyttet til ny aktivitet på Nexans-tomta.

– Vi har en dialog med Nexans og mekleren som skal gjennomføre salg av eiendommen. Vi har ikke kommet så langt at det er diskutert pris. Kommunen har heller ingen konkrete planer knyttet til næringsaktivitet i bygningene, sier rådmannen som regner med at Nexans tar sikte på å gjennomføre et salg før årsskiftet.


Må være forutsigbar


Anne-Britt Ruderaas fra konsulentselskapet Maximite er engasjert som prosjektleder for arbeidet med å gjøre Namsos til en bedre næringslivskommune. Hun viste til en rekke eksempler på hva som fungerer godt og hva som kan forbedres i forholdet mellom næringsliv og kommune.

– Med bakgrunn i prosjekt vi har gjennomført i andre kommuner, kan vi allerede slå fast at vi fra kommunens side må være forutsigbar, kompetent, rettferdig, serviceinnstilt – og så må vi ikke si ja til alt, sa Ruderaas.


Spørreundersøkelse


Allerede tirsdag vil 175 bedriftsledere i Namsos motta et spørreskjema hvor de blir bedt om å gi sine vurderinger knyttet til kontakt og samhandling med ulike sider av den kommunale virksomheten. Undersøkelsen omfatter også vurderinger av kommunal infrastruktur som for eksempel tilgang på boligtomter, barnehage- og skoletilbudet, vegstandarden og vannkvaliteten – for bare å nevne noen av momentene som skal kartlegges.

– Spørreundersøkelsen vil bli avsluttet 14. oktober og vi skal ha resultatene klare for presentasjon innen 1. november. Da blir det opp til kommunen å vurdere resultatet. Et 20-tall kommunalt ansatte som har kontakt med næringslivet i sin jobb, skal også gjennomføre en spørreundersøkelse. Svarene som kommer, vil forhåpentligvis føre til at Namsos blir en endabedre næringslivskommune enn i dag, sier Anne-Britt Ruderaas.