Beste sesongen på åtte år

Daglig leder på Namdal kornsilo og mølle, Inge Olav Rosendal, forteller at vi må åtte år tilbake i tid for å finne et bedre år.

Prøve: Det tas prøver av hver kornleveranse. 

arkiv


SKOGMO: Trafikken hos Namdal kornsilo og mølle på Skogmo er stor om dagen. Første leveranse kom inn 17. august, og siden har kornbøndene i området holdt på for fullt. Hver dag får de inn mellom 400 og 500 tonn korn på mølla.

– Til nå har vi passert 5.000 tonn råvare hos oss. Til sammenlikning fikk vi inn i 6.700 tonn i fjor. Dette lover veldig bra, sier Inge Olav Rosendal.

– Er bøndene fornøyde?

– Ja, det virker slik. de aller fleste rapporterer om gode avlinger.

– Vi hører snakk om noen som opplever å ha litt dårligere avling?

– Ja, det variere veldig. det har med jorda om den er veldig tørr, eller om den har mye vann og gode groforhold. Slikt varierer veldig i området, mener Rosendal.

Han viser til at vi må åtte år tilbake i tid for å finne et år hvor det kom inn mer korn enn det ser ut til å gjøre i år.

– Hvor mye vi får inn varierer veldig fra år til år. Vi kan få inn alt fra 5.000 tonn på det minste til 10.000 på det meste, sier han.

Etter at kornet har kommet inn, skal det først renses, så skal det tas en prøve og veies før vannprosenten skal tørkes ned til 15 prosent.

– Deretter blir det lagt ut på lageret vårt til forbruk, sier Rosendal.