Bilbrann på Jådåren

arkiv

NAMSOS: Politiet fikk melding om en bilbrann på Fv. 17 like sør for Jådåren ved 23.40-tida torsdag kveld.

Det oppsto brann i motorrommet til en lokal bilist og nødetater rykket ut for å hjelpe.

- Det var vitner som oppdaget gnister som sto ut fra grillen, forteller operajsonsleder Bjørn Haugan ved politiet i Nord-Trøndelag.

Mannskapene fikk slokket brannen, men politiet har foreløpig ikke noen formening hvorfor den oppsto.

- Krimteknikere skal undersøke den brannskadde bilen for å finne ut mer, forteller Haugan.

Det er uklart om bilfører hadde brannslokkingsutstyr i bilen.

- På generelt grunnlag er det jevnt over dårlig stelt med brannslokkingsapparat i vanlige personbiler. De tar plass og må sikres på forsvarlig måte. dessuten er det ikke påbudt, sier Bjørn Haugan.

Politiet oppfordrer bilistene til å skaffe seg slokkeutstyr selv om det ikke er noe krav.