RØRVIK

Flere fikk tilskudd

arkiv


RØRVIK: Kystgruppen, regionrådet for Ytre Namdal, ga i sitt siste møte følgende tilskudd: Prosjektet heimkjær får et tilskudd på 78.000 kroner, Namdalshagen gis et tilskudd på 40.000 kroner til utvikling av traineeordninga, mens det bevilges 90.000 kroner til Kystgruppens deltakelse på messa Aquanor i Trondheim neste år.

 Det tas sikte på å delta på en felles stand med lokalt næringsliv og fylkeskommunen og det er ei forutsetning at det lokale næringslivet deltar i finansieringa av standen.