Presset på Sørsamene

Kraftutbygging største trusselen

FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Anders Kiær, leder i Nord-Trøndelag Høyre hevder i et leserinnlegg i flere trønderske aviser at rovvilt er den store trusselen mot reindriftsnæringa i fylket. Dette som en kommentar på at SV i Nord-Trøndelag nå går ut og støtter sørsamenes kamp mot vindkraftindustrien på Fosen, som vil ødelegge store deler av reindriftas vinterbeite på Storheia.

Det er for tiden i gang en storstilt alliansebygging mellom naturvernere og sørsamer. Dette fikk sitt hittil største uttrykk gjennom demonstrasjonen på Storheia 20. august, hvor over 200 personer deltok. Det har også vært store markeringer mot Kalvvatnan vindkraftverk på grensa mellom Namsskogan og Bindal. Innad i denne alliansen er det ingen hemmelighet at det kan være noen uenigheter om rovdyrpolitikken, men dette er en utfordring som gir oss mulighet til å diskutere og møte hverandre med gode argumenter for og i mot.

Det er uansett ikke slik at det er rovvilt som er den største trusselen mot reindrifta. Den største trusselen mot reindrifta i sør er de nevnte vindkraftanlegg, men også den planlagte vannkraftutbygginga i Grytbogen i Nærøy og småkraftpakken på 9 kraftverk i Indre Namdal. Anders Kiær er selv tiltakshaver i flere av de kontroversielle utbyggingene i sideelvene til Namsen, hvor også Fylkesmannen legger inn innsigelse grunnet svært negativ innvirkning på reindrifta.

Skal Høyre ha noen som helst troverdighet i deres omtanke for den sørsamiske reindrift, bør lederen av fylkeslaget kanskje vurdere å trekke søknadene om bygging av kraftverk midt i reinbeiteland.