Når reven skiter

SKILTAKSJON: Skiltkvaliteten varierer i Norge. Nå oppfordres alle til å bli med på en dugnad for å bedre situasjonen.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkivMye vil ha mer, Trondheim vil ha alt. Slik ser jeg situasjonen etter at Trondheim vil ha utbygging av firefelts motorvei til Stjørdal. Problemet er bare at byen har fått en miljøpakke som gir penger dersom antall biler går ned. Nå vil de ha både i pose og sekk.


De vil ha motorveien som vil gi flere biler inn til Trondheim samtidig som de vil ha garanti for at miljøpakken skal bestå. Men skal de da fortsatt kalle det miljøpakke? Det blir vel mer en dritt-pakke.


Samtidig skal Trønderbanen bygges ut slik at strekningen blir elektrifisert og kanskje også får dobbeltspor. Legg så til mulig utbygging av E6 nord og sør for Steinkjer, og bildet er komplett.


Fra 2018 får vi et Stor-Trøndelag som strekker seg fra Hjerkinn til Smalåsen, men hovedfokus vil nok bli de 12 milene mellom administrasjonssentrene Trondheim og Steinkjer. Rekk opp hånden alle de som tror at E6 nord for Grong kan bli prioritert i en slik sammenheng!


Jeg tror vi vil få en situasjon lik den vi hadde for noen år siden. Da fikk vi motorvei sør for Steinkjer før det var mulig å kjøre to biler i bredden når en skulle krysse Namsen på E6 i Harran. Så får da heller veimyndighetene bruke tid og krefter på å slåss mot butikkutbygging på Bangsund slik at de slipper å bruke penger på trafikktiltak der. Det blir jo bare en pott med penger til veiformål i Trøndelag, og da må en prioritere, må vite.


Samtidig skal E6 bygges ut nord for fylkesgrensen. Skulle man ikke se veiutbygginger i sammenheng? Sammenhengene ser ut til å finnes kun i den grad at det skal brukes penger der det er brukt mye penger tidligere. «Når reven skiter, skiter han i dunge» het det før. Dette ser ut til å ha gyldighet nå også.