Bot og betinget for trusler og ulovlig kjøring

En mann i 40-åra fra Namsos er dømt for ulovlig kjøring med en ATV og trusler, men ble samtidig frifunnet for å ha brukt alvorlige trusler mot tjenestemann.

ILLUSTRASJONSBILDE 

arkiv

Namsos: Mannen sto tiltalt for å ha kommet med trusler mot en tjenestemann i Statens naturoppsyn (SNO), og for minst fem tilfeller av ulovlig kjøring med ATV i et område av Bangdalen som ligger i Overhalla kommune.

Hendelsene det var snakk om skjedde høsten 2014 og på vårparten i 2015. Da saken kom for Namdal tingrett i august i år nektet mannen straffskyld.

På vårparten i 2015 var to tjenestemenn fra SNO og to lokale oppsynsmenn på naturoppsyn i Bangdalen, da de fant hjulspor og etter hvert en ATV/UTV parkert ved ei hytte.

Verbal konfrontasjon

De kontaktet politiet og ba om råd, da de hadde mistanke om ulovlig kjøring. Oppsynsmannen tok bilde av kjøretøyet. Det var da eieren dukket opp og det kom til en verbal konfrontasjon, som av oppsynsmannen ble oppfattet som truende. Tiltalte skal også – i truende ordelag – forlangt at bildene måtte slettes.

Retten viser til at ikke enhver trussel som rammes av straffeloven er straffbar. Og slik som det kom fram i retten, konkluderer en enstemmig dom at tiltaltes utsagn i denne situasjonen ikke var egnet til å framkalle alvorlig frykt og han ble frifunnet for det punktet.

Mannen ble likevel funnet skyldig i å ha truet/forsøkt å få oppsynsmannen til å slette bilder/bevis på ulovlig bruk av ATV, og for disse truslene ble han dømt.

Retten fant det heller ikke bevist at mannen hadde kjørt ulovlig forutgående for konfrontasjonen med oppsynsmannen.

25 dager betinget

Når det gjaldt de fem tilfellene av ulovlig kjøring med ATV høsten 2014, hadde tiltalte vedgått i politiavhør at han faktisk hadde kjørt, og retten fant det bevist at tiltalte hadde kjørt ATV/UTV i utmark ved fem tilfeller uten gyldig tillatelse.

Tingretten konkluderer med at tiltalte ikke kunne påberope seg unntakene fra kravet om tillatelse.

– Kjøringa var ikke knyttet til næring eller landbruk, fastslår Namdal tingrett.

Retten kom til at 25 dager betinget fengsel og ei bot på 8.000 kroner var en passende straffereaksjon.