Når utgangspunktet er som galest…

ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: Illustrasjonsfoto

arkiv15. september hevder at ”alkoholforbruket blant ungdommer i Namsos helt ned på ungdomsskolenivå har eksplodert”. Ja, har det virkelig det, NA? Hva baserer dere den påstanden på?

Det vi som politikere vet er bl.a. det den landsomfattende spørreundersøkelsen Ungdata (arrangert av forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus) viser. Her er norske ungdomsskoleelever spurt om de har vært tydelig beruset. Tall fra 2011 – 2014 viser at 14 % av ungdomsskoleelevene i Norge svarer ja på dette. Av ungdomsskoleelevene i Namsos har 15 % vært tydelig beruset. Snittet i Nord-Trøndelag er høyere. Uansett er selvsagt 15 % for mye. Men vi har ingen holdepunkter for å si at ungdommen i Namsos drikker seg mer fulle enn ungdom andre steder i regionen eller landet.

Vi har heller ingen holdepunkter for å si at alkoholforbruket blant ungdom i Namsos øker. Tvert imot rapporterer politiet at utviklingen går andre veien. Alkoholforbruket blant ungdom minker.

Men NA nøyer seg ikke med – uten bakgrunn i fakta – å slå fast at alkoholforbruket blant ungdom eksploderer. De mener at årsaken til det er at Namsos ikke lenger bruker MOT.


LES OGSÅ:

– Rusproblemet er ikke større enn andre steder

– Det er helt feil å si at problemene med rus blant ungdommen er større i Namsos – og det er for enkelt å skylde på at kommunen har kuttet ut Mot-samarbeidet.


For det første: Mener virkelig NA at alt rusforebyggende arbeid må skje gjennom MOT? For det andre: Politiet i Namsos rapporterer om mindre alkoholforbruk blant ungdom de siste årene. Om bortfallet av MOT har hatt en effekt, så har den altså vært positiv!

Men vi akter ikke å gå i samme fella som NA. For selvsagt henger ikke denne utviklingen bare sammen med om skolene bruker MOT som metode eller ikke. Rusforebyggende arbeid er bare en liten del av MOT-konseptet. Og Namsos kommune driver med en rekke forebyggende tiltak når det gjelder ungdom og rus. For eksempel at arrangement for ungdom skal være rusfrie. Namsos kommune ønsker ikke fester med ungdom tilstede når det serveres alkohol. Vi samarbeider tett med politiet i Namsos og i felles politiråd for regionen siden ungdommer ferdes på tvers av kommunegrensene. Lagre’ ungdomsklubb har åpent to kvelder i uka og er et flott rusfritt tilbud til ungdommen vår. Namsos kommune har prioritert å ansette ungdomskontakter og helsesøstre som kan oppsøkes av, og som aktivt oppsøker, ungdommen. Vi har også temamøter for foresatte, prosjekter rettet mot blant annet ungdom og psykisk helse, nettvett og rus, sex og samliv.

At 120 ungdommer sist helg ble vist bort fra et rusfritt arrangement for skoleelever på videregående fordi de var synlig beruset, viser at vaktholdet fungerte. Vi ønsker å gi honnør til arrangørene for det. Hadde ungdommene sluppet inn, ville det vært mye verre. For det er klart at dette høye tallet sier noe om en mangel på respekt for hva et alkoholfritt arrangement innebærer. Siden ungdommene ble avvist, fikk de en lærepenge.

Som politikere i Namsos vil vi understreke at vi tar arbeidet med å redusere drikking blant mindreårige og å øke debutalderen for å drikke alkohol på alvor. Midtre Namdal har en felles ungdomskultur og felles utfordringer. Arbeidet må derfor skje sammen med så vel administrasjon, politi, foreldre, ungdom som kommunene rundt oss. Vi ønsker også Namdalsavisa velkommen med i dette arbeidet – et arbeid basert på fakta og ikke på løse påstander.