Ny elgtragedie i Nærøy

– Helt forferdelig å se elgen lide sånn

Elgoksen hadde viklet seg inn i Telenor-kabler – og kjempet desperat for å komme seg løs. For å slippe mer pine, bestemte viltnemda seg for å avlive dyret.

Satte seg fast: Elgoksen hadde viklet seg inn i nedrevne Telenor-kabler på Nubdalsenget, og måtte til slutt avlives. 

Tragisk: Jostein Larsen i viltnemda synes det er rart at kablene ikke blir fjernet. 

Utslitt: Elgen gikk fram og tilbake, og var tydelig sliten da viltnemnda fant han mandag morgen. 

arkiv

NUBDAL: Mandag morgen fikk viltnemda melding om at en elg hadde satt seg fast i nedrevne Telenor-kabler ved Nubdalsskaret i Nærøy.

Elgoksen hadde viklet seg inn, gikk fram og tilbake på stedet, og sperret delvis vegen.

Jostein Larsen i viltnemda var kommunens mann på stedet, og han prøvde ei stund å få tak i bedøvelse for å redde livet til elgen.

– Vi ringte rundt for å få tak i bedøvelse som var sterk nok, men det er ingen som har det i området. Etter ei stund tok vi avgjørelsen om å avlive elgen, sier han.


– Bør ikke være sånn

Elgoksen hadde hengt seg fast i geviret, og var tilsynelatende ikke skadet. Han var derimot sliten etter å ha kjempet for å komme seg løs.

– Det bør ikke være sånn, sier Larsen.

– Dette er linjer som har gått av og som henger igjen. Når de ikke blir fjernet er det enkelt for elg og andre dyr å sette seg fast i dem.

Larsen mener at det var en trailer som kjørte ned linja på Nubdal i vinter.

– Linja lå bare nedrevet i veggrøfta da elgen satte seg fast.

Grunneier på stedet, Kjell Nubdal, sier linja ligger nede flere steder langs vegen.

– Vi har snakket om det flere ganger. Dette er dyreplageri, og Telenor må ta ansvar, sier han.

– Det var helt forferdelig å se elgen sånn. Det røyk og oste av dyret fordi det hadde kjempet sånn.
"Dette er en sak vi kommer til å følge opp med Telenor.

JOHN BJARNE FALCH

Avdelingsdirektør i Mattilsynet

– Veldig spesielt

Hendelsen er ikke anmeldt fra kommunen sin side, men det er sendt bekymringsmelding til Mattilsynet.

– Om saken skal anmeldes må vi ta ei vurdering på, men Mattilsynet lokalt er kjent med saken, og dette kommer til å bli fulgt opp, sier Egil Solstad, skogbrukssjef i Nærøy.

Han synes hendelsen er tragisk.

– Det er spesielt at dette skjer for andre gang. Dette er åpenbart linjer som ikke er i bruk, og da må de enten fjerne eller vedlikeholde dem, sånn at det ikke er fare for dyra. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

Skogbrukssjefen viser til en hendelse i oktober i fjor, hvor en elgokse led en pinefull død etter å ha satt seg fast i Telenors kabler på Foldereid.Følger opp saken

John Falch, avdelingssjef i Mattilsynet region Midt, Namdal, er kjent med saken, og sier dette er en spesiell sak for dem. Han kan knapt huske å ha hatt en tilsvarende sak.

– Generelt vil jeg si at det er et krav til enhver som har utstyr i utmark som kan være til ulempe eller medføre fare dyrevelferdsmessig å vedlikeholde denne type innretninger, slik at dyr ikke utsettes for fare.
"Dette er dyreplageri, og Telenor må ta ansvar.

KJELL NUBDAL

Grunneier
– Dette er en sak vi kommer til å følge opp mot Telenor, slik at de enten får fjernet eller satt det i stand.


Beklager

Magnus Line i kommunikasjonsavdelinga til Telenor, sier de skal finne ut av årsaken.

– Vi må beklage hvis det er slik at vi ikke har fått fjernet ledninger. Vi har ikke klart å bringe på det rene hvorfor dette har skjedd, men vi jobber med å komme til bunns i det. Vi har rutiner for å sende ut entreprenør for å fjerne det som er ødelagt, men vi vet ikke helt hva som har skjedd her. Det må vi komme tilbake til.