Fosnes og Leka får mest ros av Riksantikvaren

Ivaretar kulturminner

Fosnes og Leka scorer høyest av namdalskommunene på Riksantikvarens rangering over kommuner som jobber godt med kulturminner.

JANHEIM: Jernaldergården på Jøa er et levende kulturminne som har gjennomgått atskillig oppgradering de siste årene. 

KULTURMINNE: Fogdgården i Namsos er et kulturminne det er verdt å ta vare på. 

arkiv

FOSNES: Fosnes og Leka får, som de to eneste namdalskommunene, sju av ni oppnåelige poeng, De får ikke toppkarakter, men like fullt blir de rost for å jobbe godt.


Har distriktskonservator

– Så hva gjør dere i Fosnes?

– Gjennom medlemskapet i Museet Midt deler vi, sammen med fem andre kommuner, på to stillinger som distriktskonservatorer. De bistår oss i arbeidet med kulturminner, sier oppvekst- og kultursjef Kari Thorsen i Fosnes.

Hun er glad for at kommunen scorer høyt på Riksantikvarens måling, men påpeker at den høye plasseringa kommer selv om de ikke har kommet så altfor langt i arbeidet med å lage en kulturminneplan.


Tilegner seg kompetanse

– Vi er med i et opplæringsprogram som Nord-Trøndelag fylkeskommune kjører for 11 kommuner med sikte på at vi skal tilegne oss kunnskap på området. Vi har vedtatt at vi skal i gang med en kulturminneplan som en del av arbeidet med kommunedelplanen, sier Thorsen som kan nevne flere satsingsområder:

– Vi har også satt ned ei arbeidsgruppe som skal kartlegge kulturminnene våre.

– Noen viktige kulturminner i din kommune?

– Vi har jo Olav Duuns barndomsheim, vi har Janheim, jernaldergården på Tranås. Vi har også Fosnes bygdemuseum og Salsnes-steinen med helleristninger, sier hun.

Thorsen tilføyer at kommunen har en god del gravhauger. Samtlige er kartlagt, og noen er gravd ut.


Et satsingsområde

– Bruker kommunen mye penger på kulturminner?

– Vi betaler en fast medlemsavgift til Museet Midt som går til å lønne distriktskonservatorene. Så har vi brukt en del penger på tilskudd til kulturminner, sier Thorsen som betegner kulturminner som et satsingsområde for Fosnes.

– Ja. i og med at vi skal i gang med å utarbeide en kultur- minneplan, vil jeg si det. Den bør være ferdig til 2020 – når vi skal slå oss sammen med Namsos, sier hun.


Ikke vært prioritert

Der Fosnes og Leka er to av de dyktige i klassen, havner storebror Namsos på jumboplass. De har fått null poeng sammen med andre namdalskommuner som Namdalseid, Lierne, Røyrvik og Nærøy.

Assisterende rådmann Ketil Sørvig i Namsos erkjenner at de har vært for dårlige.

– Grunnen er nok at vi ikke har utarbeidet en kulturminneplan. I den økonomiske situasjonen Namsos har vært i, har det ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet, sier Sørvig som lover bot og bedring. Kommunen starter nå en kommuneplanprosess, der en kultur- minneplan inngår.

Riksantikvarens rangering

(9 = best, 0 = dårligst)

Fosnes 7

Leka 7

Grong 6

Snåsa 5

Namsskogan 5

Høylandet 4

Overhalla 4

Bindal 3

Vikna 2

Flatanger 1

Namsos 0

Namdalseid 0

Lierne 0

Røyrvik 0

Nærøy 0