Prisreduksjon for skofrie arrangement

Tåfis gir lavere pris

Snart står det nye flerbrukshuset FYRET klar på Jøa. For å spare på renhold og holde slitasjen på et minimum, foreslås det å gjøre huset skofritt.

Foreslår gulrot: Rådmannen i Fosnes foreslår å gi prisreduksjon for leie av flerbrukshuset hvis arrangementet er skofritt. Tegning: Knut Høihjelle 

arkiv

JØA: For å få folk som leier Fyret til å ta av seg skoene ved inngangsdøra foreslår rådmann Rønnaug Aaring i sitt forslag til utleiesatser å gi prisreduksjon til dem som holder arrangementene sine skofrie.

– Prisreduksjonen er ment som ei gulrot for å få flest mulig arrangement skofrie, forklarer teknisk sjef Knut Skreddernes.

I forslaget foreslås det en prisreduksjon på 800 kroner ved utleie til skofrie fester, bryllup og andre arrangement som inkluderer bruk av sal, scene, kjøkken og foaje.

Skal huset brukes til andre større arrangement som basar, bingo, konserter og liknende som inkluderer bruk av sal, kjøkken, foaje og eventuelt sceneutstyr, gis det en prisreduksjon på 500 kroner.

At huset skal være skofritt betyr at det i størst mulig grad ikke skal brukes utesko inne.

– Grunnen til at vi vil ha huset skofritt er egentlig ganske enkel. Det er for å spare på rengjøring, og for å hindre slitasje. Det er ikke sikkert vi ser så stor effekt på kort tid, men på sikt tror jeg vi vil se en klar effekt, sier Skreddernes.

Forslaget skal opp i Fosnes kommunestyre 29. september.


Gymsko er lov

– Elever som skal ha gym inne i salen. Sko eller ikke sko?

– Når vi snakker skofritt, gjelder det at folk ikke skal bruke utesko inne. Det vil si at elevene kan bruke gymsko, sier Skreddernes.

Det er teknisk avdeling i kommunen som foreslås å ha det overordna ansvaret for driften, samt inntektsføringer på utleie på sitt budsjett.


Utfordringer

– Tror det vil komme noen utfordringer med å holde bygget skofritt?

– Dette har vi ikke prøvd før, så vi får egentlig bare vente å se. Det er veldig vanlig med skofrie områder i skolebygg. Når det gjelder bryllup og lignende blir det nok ikke like enkelt, sier Skreddernes.

Utleiesatsene er sett i sammenheng med utleiesatsene til Jøa samfunnshus, og rådmannen skriver i sitt forslag at det er viktig at satsene ikke settes så høyt at lag og foreninger ikke har mulighet til å leie bygget til sine aktiviteter.

I sitt forslag skriver også rådmannen at det kan by på utfordringer at huset holdes skofritt.

– Det er lagt inn i retningslinjene og utleieprisene at man vil forsøke å unngå bruk av utesko, inne i bygget, I hovedsak vil dette være en utfordring i forbindelse med åpent bibliotek og arrangementer ut over de kommunale arrangementene, skriver rådmann Aaring.