Fylkesråd Terje Sørvik åpner pengeboka for Flatanger

Vil bidra til videre vekst

Fylkesråd Terje Sørvik ønsker å gi Flatanger kommune et tilskudd på 950.000 kroner for ytterligere utbygging av Storlavika Industriområde.

Attraktivt: Fylkesråd Terje Sørvik vil gi 950.000 kroner til Flatanger kommune for videre utbygging i Storlavika industriområde. 

Område i vekst: : Området i Storlavika er attraktivt for flere aktører og selskaper. 

arkiv

LAUVSNES: Fylkesråden mener denne type tilrettelegging for ulike typer industriaktiviteter har vist seg å være svært

vellykket.

– Området trenger nå utvidelse både for eksisterende selskaper og nye aktører. Vi bidrar gjerne til videre vekst i Flatanger kommune, sier fylkesråd Terje Sørvik.

Tidligere har fylkeskommunen bidratt med 3,5 millioner kroner. De støttet utbygginga av Storlavika Industriområde med 800.000 kroner i 2011 og 2,7 millioner kroner i 2015.

Nå har Flatanger kommune søkt om 950 000 kroner i tilskudd til tilrettelegging av nye industritomter med nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og bredbånd.

Flatanger kommune går selv inn med et tilsvarende beløp.


Tilrettelegger

– Dette er ei naturlig utvikling som har presset seg fram etter at flere interesserte aktører har meldt seg og vil etablere seg i området, forklarer Sørvik.

– Det er naturlig for oss å være med å bidra som tilrettelegger i dette området. Spesielt med tanke på min rolle som fylkesråd med ansvar for næring, er det viktig at vi er med å hjelper med å skape fler arbeidsplasser på et sted som også har hatt utfordringer med tanke på tap av arbeidsplasser, legger Sørvik til.

Fylkesråden sier også at han har tror området i Storlavika har et stort potensial.

– Jeg har stor tro på videreutvikling av Storlavika. Målet er at dette skal gi vekst i næringslivet og økt sysselsetting, sier Sørvik.


Interessenter

Fylkesråden forklarer at det er snakk om et dusin aktører og selskaper som har meldt seg interessert i planene for området.

– Distriktskommunen Flatanger må ta i bruk de naturgitte områdene de har rundt seg for å etablere næring, og Storlavika er et naturlig område for etablering av maritime bedrifter, mener Sørvik.

Fylkesrådet behandler saken 27. september.

At det satses i Storlavika hersker det liten tvil om. I tillegg til Namdal Rensefisk som har lokaliteter på området har tunge aktører innenfor oppdrett og havbruk samlet seg under ett tak når Havbruksparken Midt-Norge etter planen skal åpne sommeren 2017. Havbruksparken vil bli omtrent 2.000 kvadratmeter stort og skal romme 50–60 kontorer, kontorlandskap, laboratorium, fellesfunksjoner og lager. Det hele har e prislapp på 30 millioner kroner