Victoria nektes å ta høyere utdanning

– Hvor er logikken?

Sykdom har preget hele livet til Victoria Aakvik (20). Likevel har hun kjempet seg til ståkarakter i alle fag på videregående, bortsett fra matematikk. Det gjør at hun nå ikke får studere på høgskole eller universitet.

Vil studere: Victoria Aakvik ønsker å studere til å bli journalist.  Foto: Privat

arkiv

NAMSOS/SARPSBORG: Victoria har vært syk helt siden hun ble født. Hun har gått gjennom et hundretalls operasjoner, noe som igjen har ført til at hun har vært mye borte fra skolen. Victoria har også vært klinisk død flere ganger.

Gjennom skoleløpet har hun gjennomført rundt tre operasjoner i årlig. Store deler av barneskolen var hun borte, og på ungdomsskolen fikk hun fritak fra flere fag. I juni i år gjennomførte hun videregående skole.

– Jeg fikk fritak fra alle fag på ungdomsskolen. Jeg lå på nivå med en tredje til sjetteklassing. Livet mitt hadde stått på vent i flere år på grunn av min lange sykdomshistorie. Jeg fikk høre på ungdomsskolen at jeg ikke hadde korttidshukommelse, det vil si at jeg ikke klarte å huske det jeg leste. Da jeg kom på videregående kjempet jeg meg gjennom slik at jeg fikk både treere, firere og femmere i alle fag bortsett fra matematikk, forklarer Aakvik.

Hun søkte om særskilt tilrettelegging på videregående, men klarte seg uten assistent.

– Det var kun snakk om litt lengre tid på prøver og slikt, sier hun.


Vil bli journalist

– Folk har sett på meg som annerledes og dum. Jeg føler selv at jeg er en ganske sterk person, noe jeg har klart å vise på videregående, forteller 20-åringen.

Den opprinnelige planen til Victoria var egentlig å studere journalistikk fra høsten av, men på grunn av at hun strøk i matematikk fikk hun ikke generell studiekompetanse, og studiedrømmen er foreløpig lagt på is.

– Matematikk er et fag hvor du må lære deg de grunnleggende ferdighetene over tid, noe jeg ikke fikk gjort på grunn av sykdommen. Jeg strøk ikke fordi jeg er dum. Skal matematikken virkelig ødelegge for drømmen min om å studere, spør Victoria." Det er trist at ett fag skal stoppe meg i å gjøre det jeg har lyst til.

VICTORIA AAKVIKI et leserinnlegg til NA stiller hun spørsmål på hvor logikken i det hele ligger når alle kommer inn på videregående med ungdomsretten sin, uansett om du har fritak fra ungdomsskolen eller ikke, men på høgskole eller universitet har du ikke noen mulighet om du ikke har generell studiekompetanse.Søke dispensasjon

– Da jeg startet på videregående ble jeg først satt på noe som heter AO (alternativ opplæring). Det syntes jeg ble for lett og søkte meg videre til helse og oppvekst, men det ble også feil. Deretter valgte jeg meg service og samferdsel, før jeg tok påbygg sisteåret, forklarer Victoria.

– Det er trist at ett fag skal stoppe meg i å gjøre det jeg har lyst til. Jeg synes det er feil at vi som har hatt vonde opplevelser i barndommen, og som er blitt hindret i å få de grunnleggende ferdighetene i et fag, skal bli fratatt muligheten til å studere, sier hun videre.

Nå går hun på folkehøgskole i Sarpsborg, på radio- og multimedielinja. Hun understreker at hun slett ikke mener at matematikk burde kuttes ut som fag, men heller at dem som sliter med faget og som har hatt fritak på ungdomsskolen skal få lov til å ta høyere utdanning.

– Matematikk er et fag som skal være morsomt, ikke et fag som er med på å senke mestringsfølelsen til hver enkelt elev, sier Victoria.

Hun håper videre at hun skal få realisere drømmen om å studere til å bli journalist.

– Jeg vet at det er mulig for dem som har strøket i et fag å søke dispensasjon for å ta høyere utdanning. Det er det som er planen min nå. Hvis ikke det går vet jeg rett og slett ikke hva jeg skal gjøre, sier Victoria.


  • Dette svarer departementet:

    Det finnes muligheter

    Kunnskapsdepartementet sier de på generelt grunnlag ikke kommenterer enkeltsaker, men mener Victoria har muligheter til å komme seg inn på en høgskole eller et universitet.