Det finnes muligheter

Kunnskapsdepartementet sier de på generelt grunnlag ikke kommenterer enkeltsaker, men mener Victoria har muligheter til å komme seg inn på en høgskole eller et universitet.
arkiv

OSLO: – Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, men jeg ser at jenta har en sterk historie og håper hun lykkes med å realisere drømmen sin, selv om det tar tid, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

Han forklarer videre at det er lagt opp til ganske fleksible ordninger for opptak til høyere utdanning i Norge. I helt spesielle tilfeller kan man få unntak fra kravet om generell studiekompetanse, blant annet hvis man er i stand til å dekke kravene til generell studiekompetanse og ikke fyller mer enn 24 år i søknadsåret.

– Samordna opptak har på sine nettsider en del informasjon om hvem som kan søke om dispensasjon. Har du en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke er i stand til å dekke kravene til generell studiekompetanse, kan du søke om dispensasjon, forklarer statssekretæren.

Normalt blir det bare gitt dispensasjon fra ett fag, og du må dokumentere at du har forsøkt å ta faget. Et eksempel på grunnlag for å søke dispensasjon er at du har bestått alle fag på videregående skole, bortsett fra matematikk, på grunn av påvist dyskalkuli. En annen alternativ er å ta opp et fag som privatist.