Unikt bilde tatt av ulv i Lierne

– Dette er et skup

Da fjelloppsynsmann Mogens Totsås kikket gjennom bildene i viltkameraet sperret han opp øynene.

UNIKT BILDE: Et viltkamera har tatt bilder av en ulv som spiser på et sauekadaver i Lierne. Foto: HTTP://VILTKAMERA.NINA.NO 

arkiv

LIERNE: – Jeg så med en gang på det første bildet som dukket opp at det var snakk om ulv, sier Totsås til NA.

– Hva tenkte du da?

– Jeg tenkte at det er ganske lenge siden at det er dokumentert ulv på foto i Lierne. Det må være ganske mange år siden, i hvert fall ti år siden det er fotografert ulv. Å få de bildene er litt av et skup, sier fjelloppsynsmannen.

I fire år har han hatt oppgaven med å holde oppsyn med viltkamera i Lierne som er satt ut på forskjellige kadavere.


Studerer

Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Nord universitet bruker viltkameraer for å studere åtseleteres bruk av rovdyrdrepte byttedyr, og det var denne gang satt ut ved en bjørnedrept sau.


– I sommer har vi hatt ute flere kamera, blant annet tre i Brandsfjellet. Etter en måneds tid i fjellet hentet jeg ned dette viltkameraet sist mandag.

Allerede på det første bildet, skjønte han at fotobrikken i viltkameraet til Nina inneholdt noe spesielt.

– Jeg bruker å kikke gjennom kameraene for å se om det er noe interessant. For jeg har litt interesse av det selv.

– Og jeg må jo si at det var litt artig å få fanget bilder av ulv på kamera. For hadde den ikke vært fanget på kamera, er det ingen som hadde visst at det var en sånn kar i området. Det er verdifullt å få det dokumentert, mener Totsås.


Spiste av kadaver

Ulven ble fotografert mens den spiste av et sauekadaver 10. september i Østre Brandsfjell.

– Han var der i et kvarter, forteller Totsås.

Det siste bildet av flere er tatt rundt klokka 06.50 om morgenen. Deretter dro rovdyret med seg kadaveret utenfor kameraets synsvinkel.

– Om den har vært der lenge, vet jeg ikke, sier Totsås, og fortsetter:

– Det er ganske merkelig og helt utrolig at ingen folk har fått med seg ulven. For kvelden før var det rypejegere som lå ikke så langt unna området hvor ulven kom dagen etter. Ikke mer enn 1,5 kilometer unna plassen, sier fjelloppsynsmannen.

Selv om det er sjelden kost at det påvises ulv i Nord-Trøndelag, er det ikke oppsiktsvekkende at individer påvises utenfor sentrale leveområder for arten i Skandinavia.


– Spennende

– Vi vet at det er blitt observert ulv med jevne mellomrom her tidligere. Men det er ikke blitt dokumentert på dette viset. Vi synes at det er spennende at ulven har kommet med på kamera, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata til NA.

Etter alle solemerker er dette snakk om et streifyr.

Men foreløpig er det uvisst om ulven fortsatt befinner seg i Lierne eller har vandret videre.

Kindberg forklarer at ulv har utrolig vandingskapasitet og er kjent for å kunne gå hundrevis av kilometer.

– De kan i teorien derfor dukke opp hvor som helst, forklarer Jonas Kindberg.

Han framhever at publikum kan gi et viktig bidrag til overvåkinga av ulv i Norge ved å melde fra om slike observasjoner.

Det kan gjøres direkte til en rovviltkontakt i SNO på telefon eller via rapporteringssystemet Skandobs, enten på internett eller via app på mobil.

Innmeldte observasjoner av ulv blir fulgt opp av Statens naturoppsyn (SNO) i felt, der det er hensiktsmessig.

Ifølge SNO er det så langt ikke mottatt andre meldinger om ulv i dette området og tidsrommet.

Vanlige overvåkingsmetoder på ulv er sporing på snø og DNA-analyser av innsamlet skit og hår.


Analyse

– Det ble funnet avføring etter det som kan være ulv noe lengre sør i kommunen. Vi vil nå analysere prøvene for å avklare om de er fra ulv og hvor dette individet i så fall kommer fra, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Resultatet vil trolig foreligge i løpet av neste uke.

I 2009 ble det felt en ulv på skadefelling i Snåsa, som viste seg å stamme fra den finskrussiske bestanden.