Statland Brygge AS er i mål med utbygging av ti fritidshus og uthus i sjøkanten på Statland

Omdefinerte prosjektet etter raset

Utbygginga av fritidshus på Statland har stått på vent i to år. Som en følge av raset, måtte Statland Brygge halvere prosjektet, men er nå i mål med utbygginga i vannkanten på Statland.

PÅ REKKE OG RAD: Fritidsboligene på Statland ligger på rekke og rad, helt nede ved sjøkanten. FOTO: BJØRN TORE NESS 

SELGER: Bjarne Brøndbo og Arnstein Seem (til høyre) selger fritidsboligene som Statland Brygge AS har oppført. 

IDYLL: Husene med uthusene i bakkant er ferdige – og det er fullt mulig å sikre seg en av ti flotte fritidsboliger. FOTO: BJARNE BRØNDBO 

arkiv

STATLAND: – Er det ikke fint? spør Bjarne Brøndbo og Arnstein Seem om perlen helt nede ved sjøkanten på Statland.

Det har gått over to og et halvt år siden den store flodbølgen skylte inn over Statland på tampen av januar 2014, en flodbølge som ødela for millioner.

Den storstilte utbygginga i regi av Statland Brygge AS ble stående i bero inntil området var 100 prosent friskmeldt og overskjønnet etter hendelsen var ferdig.

Statland Brygge ble tilkjent 3,1 millioner kroner i erstatning, men anslår at de har tapt noe mer enn som så.


Ingen ønskesituasjon

– Raset ble ei utfordring for oss. Det har vært to år med en uavklart situasjon. Vi har valgt å ikke gå ut i markedet for å selge fritidsboligene, men faktum er at ti hus er ferdige og står og venter på de riktige eierne, sier Bjarne Brøndbo og Arnstein Seem i Statland Brygge AS.

De anser seg ferdig med utbygginga av fritidseiendommer. Prosjektet har gått fra 25 boliger til ti.

– Hvorfor?

– Vi mistet en god del areal som er blitt ubrukelig etter raset. Derfor måtte vi snu opp ned på planene. I stedet har vi satset på ti boliger, med store selveiertomter på bortimot to mål. Det er helt unikt at sju av ti boliger har tomt helt ut i vannet. Du kan faktisk fiske fra egen strandstol i hagen, sier Brøndbo.


Husene er til salgs

Sju av ti hus er solgt, og det er eierne av prosjektet som har kjøpt dem for å oppfylle sine forpliktelser overfor banken i den situasjonen som oppsto. Men både Seem og Brøndbo forsikrer at de fleste husene allikevel er til salgs.

– Interessenter må gjerne ta kontakt, så skal de få se på fritidsboligene, sier de.

De nøler ikke med å karakterisere området som en perle.

– Det finnes ikke maken i Namdalen. Vi synes vi har fått et veldig bra prosjekt ut av «sumpen» på Statland. Det var ikke så pent der da vi startet, for å si det sånn.

De ramser opp fortrinnene: Fritidsboligene er innflyttingsklare, det er anlagt plen, terrasser og et uthus i bakkant. Det gjøres klart for sandvolleyballbane. Det er sentralt, lettvint, flott for dem som vil bo sosialt.


Småbåt- og gjestekai

I det opprinnelige prosjektet var både småbåthavn og gjestehavn inkludert. Duoen Brøndbo og Seem forsikrer at det blir bygget som planlagt.

– Nord-Trøndelag fylkeskommune har bevilget penger til bølgedempere inne i havne- bassenget. Det må på plass før bygginga av de øvrige anleggene kan starte, sier de og tilføyer at både småbåthavn og gjestehavn skal stå ferdig til våren, i mai en gang.

– Det planlagte bryggeanlegget mot småbåthavna er fore- løpig lagt litt på is, inntil vi får avklart hva som skjer med veg. Så vi har ikke skrinlagt å bygge et anlegg med seks leiligheter og næringsareal i førsteetasjen, sier Arnstein Seem.