Starter jakten på rømt oppdrettslaks

Nå starter jakta på rømt oppdrettslaks i 37 norske elver. Arbeidet skal gjøres av profesjonelle fagmiljø, og det er utlyst konkurranse om oppdraget.

SKAL TA UT RØMT LAKS: Fra 37 norske elver.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: Det er nå skrevet avtale mellom Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO) og de aktuelle selskapene. I Namdalen omfattes Namsen med sideelver og Salvassdraget.

- Dette er et svært positivt tiltak hvor vi både får kartlagt og fisket ut rømt oppdrettsfisk i de elvene som har høyest innslag av rømt oppdrettslaks, sier styreleder i OURO Roar Paulsen.

Rapporter med resultat vil bli lagt ut på OUROs hjemmesider i februar 2017.

God dialog

Tillatelse fra Fylkesmannen må foreligge før utfiske. Det stilles også krav om en god dialog med aktuelle elveeierlag og miljøforvaltning for å avklare både metodikk og tidspunkt før utfiske blir foretatt.

- Der hvor det allerede er pågående prosjekter, må det sikres en god samkjøring med disse, slik at belastningen på villfisken blir minst mulig i elva påpeker Paulsen.

Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk er oppnevnt av myndighetene og har som oppdrag å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. I elver der overvåking viser at innslaget av rømt fisk er uakseptabelt, planlegger og iverksetter OURO profesjonell utfisking.

Lovpålagt

Alle som har fåt tildelt konsesjon fra staten for å produsere på laks, ørret og regnbueørret finansierer Sammenslutningen gjennom en avgift. Avgiften fastsettes årlig av styret og er 10.000 kroner pr tillatelse for 2016.