Hold orden på lovverket

I helga starter elgjakta, og veldig mange skal ut i skog og mark med våpen i hånd. Det skal skje på en ryddig og lovlig måte.

VIL KONTROLLERE: Under elgjakta vil politiet vare ute på vegene for å kontrollere at jegere har alt på stell. Fra venstre: Tonje Eide Skjærvik, Runa Strand og Anders Morken. 

IKKE TILLATT: Å kjøre bil med våpen lett tilgjengelig i passasjersetet er ikke lov, og blir man tatt, vanker det en streng reaksjon fra politiet. 

TA UT SLUTTSTYKKET: Det er ikke noe krav om at en vital del skal tas ut for transport i bil. Men forlater du bilen med våpenet i bagasjen, skal sluttstykket tas ut og tas med. 

BEST I BAGASJEN: Våpen skal bestandig transporteres i futteral eller koffert. Og helst i bagasjerommet. 

arkiv

KOLVEREID: – Det er flere lover som regulerer hvordan en jeger skal opptre under jakt. I første rekke viltloven, men også våpenloven, dyrevelferdsloven og naturmangfoldsloven er noe man som jeger skal ha et visst kjennskap til, sier politiførstebetjent Kai Magne Rosendal.

Nå når jakta starter, vil politi over hele Namdalen være ute for å kontrollere jegerne.

– I noen tilfeller er dette varsla kontroller, og i andre tilfeller dukker vi bare opp, sier Rosendal.


Dokumentasjon


– Når vi er ute, ser vi ikke bare på en ting. Vi har øynene med oss og får med oss det meste, sier Rosendal.

Når de stopper et jaktlag på tur til og fra skogen, er det en del ting de rutinemessig undersøker.

– Dokumentasjon sjekkes. Jegerne skal ha med seg bevis på betalt jegeravgift, bevis på bestått skyteprøve, våpenkort og jaktlaget skal ha kontrakt som viser at de har godkjent ettersøkshud.

De ser også etter om våpen blir transportert etter for- skriften.

– Sikkerhet under jakta og under transport er viktig for oss. Derfor ser vi etter hvordan våpen blir transportert. Det første vi ser etter er om det er skudd i våpenet.

Våpenet skal ikke ligge lett tilgjengelig for fører eller passasjer. Det vil si det skal ligge i futteral eller i en koffert. Det skal heller ikke ligge i passasjersetet.

– I motsetning til hva mange tror, er det ikke krav om at en vital del skal fjernes fra våpenet ved transport. Men hvis man ikke har våpenet under forsvarlig tilsyn, for eksempel forlater bilen med et våpen inni, skal sluttstykket eller en annen vitasdel tas ut, og denne delen skal jegeren ha med seg.

Hoveddelen av våpenet og ammunisjon kan ligge igjen i bilen under forutsetning av at den er låst og at våpenet og ammunisjonen skjules slik at det ikke er synlig fra utsida.


Bruk av lys


– Jegerne plikter selv å undersøke om et dyr det er skutt på, er truffet. Og er det en mistanke om at skuddet traff, plikter jaktlaget å starte ettersøk for å forsøke å avlive det skadde dyret så rakst som mulig, forteller Rosendal.

Da skal det ikke jaktes eller skytes på andre vilt mens ettersøket pågår.

– Dersom man ikke lykkes med å felle det skadde dyret etter første dag, skal jakt- rettsinnehaver og kommunen, eventuelt politiet, varsles. Jaktlaget har da plikt til å stille opp sammen med viltmyndighet til dyret blir felt eller friskmeldt.

En relativt ny forskrift tillater at jaktlaget selv kan ta i bruk lys under ettersøk.

– Bruk av lys er ikke tillatt i forbindelse med vanlig jakt. Men for å få avlivet et dyr så fort som mulig, kan det i enkelte tilfeller tillates.

Jegeren plikter da å varsle jaktrettighetshaver, kommunen og politi før ettersøket med lys starter.

– Hvis jakta foregår i områder uten mobildekning, og det vil ta for lang tid å varsle de rette instanser, kan man gjennom- føre ettersøk for så å varsle om dette så fort som overhodet mulig.

Det politiet ellers slår ned på, er selve utførelsen av jakta. Det skal være sikker bakgrunn, rent skuddbilde og dyret skal ikke være i bevegelse.