Eks-statsråden kaster seg inn i nominasjonskampen – og har et klart råd til Ap:

Namdalen må satse på Sørvik

– Nå har Namdalen en sjanse til igjen å få en stortingspolitiker. Det er bare i Arbeiderpartiet det er mulig. Derfor må alle lokalpartiene enes om Terje Sørviks kandi- datur.

KLAR TALE: Bjarne Håkon Hanssen mener at Namdalen nå har en gylden mulighet til igjen å få en stortingsrepresentant. Eks-statsråden viser til at Terje Sørvik får støtte fra både Steinkjer og Stjørdal og at han vil bli nominert på sikker plass om Aps lokalpartier i Namdalen går inn for hans kandidatur. FOTO BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Etter sju år i politisk «eksil» kaster Bjarne Håkon Hanssen seg ut i den pågående nominasjonsprosessen i Nord-Trøndelag Arbeiderparti.

– Det har gått åtte år siden Namdalen var tungt representert. Da hadde både Inge Ryan, Lars Peder Brekk og jeg sentrale roller. Den påfølgende perioden var Lars Peder den eneste. De siste fire årene har Bindalens Lisbeth Berg-Hansen stått fram som namdalsk talsperson, selv om hun har representert Nordland, sier Hanssen.


Imponert over Sørvik


Bjarne Håkon Hanssen trekker fram flere argumenter for at Terje Sørvik bør få en plass på Aps valgliste etter nominasjonsmøtet 26. november.

– Han er en dyktig politiker som har imponert mange i jobben som fylkesråd. Han har også erfaring fra arbeidslivet. Han er i tillegg en politiker som kan tale kystens sak med en tydelig og poengtert stemme. Når Lisbeth Berg-Hansen har sagt nei til gjenvalg, trenger både Arbeiderpartiet og landet en politiker som er spesielt opptatt av kystens muligheter og ut- fordringer, sier han.

Hanssen understreker betydninga av en sterk Namdals-politiker når kartet for det politiske «nye Trøndelag» skal tegnes.

– I 2021 skal det velges stortingsrepresentanter fra en samlet Trøndelag. I den prosessen vil det være viktig å ha en etablert politiker – og personen må etableres nå. Skal Namdalen være i posisjon, må arbeidet starte nå – og det er åpenbart at det er Arbeiderpartiet som må ta ansvaret. De andre partiene har ingen namdalske kandidater som er aktuelle for en stortingsplass, sier Bjarne Håkon Hanssen.


Nordmelan må vike


Hanssen understreker betydninga av namdalsk enighet, noe som betyr at Namsos Aps forslag om Jorid Holstad Nordmelan på tredjeplass, må vike.

– Jeg ser på meg selv som en politisk fadder for Jorid, og hun er et stort politisk talent. Jeg skulle veldig gjerne stått på for hennes kandidatur. Men vi må innse at ingen av de store lokallagene på Innherred har løftet fram hennes kandidatur. Når både Steinkjer og Stjørdal lanserer Terje Sørvik på sikker plass, vil det bli utfallet om Namdalen står samlet. Derfor håper jeg at også Namsos Ap kommer fram til det når listeforslaget skal behandles på nytt, sier Bjarne Håkon Hanssen og lover at han skal gjøre sitt for å fremme Jorid Holstad Nordmelans kandidatur i andre sammenhenger.

– Jeg vil jobbe for å få henne på plass som politisk rådgiver i et eller annet departement om det blir regjeringsskifte neste høst.

Å fremme Terje Sørviks kandidatur betyr det samme som at Arild Grande må vike. Grande var Bjarne Håkon Hanssens vararepresentant da Hanssen satt i regjeringa fra høsten 2005 til etter valget i 2009.

– Det dreier seg ikke om å vrake Arild. Han har sittet tre perioder på Stortinget og det er nok. Skal en politiker gjenvelges for fjerde gang, må det handle om en politiker av et betydelig format. Arild er ikke der, sier Bjarne Håkon Hanssen.