Hva er agendaen din, Hanssen?

VIL HA SØRVIK PÅ TINGET: Bjarne Håkon Hanssen mener Namdalen bør enes om å satse på Terje Sørvik som toppkandidat på nominasjonslista til Nord-Trøndelag Ap. Det får leder i Namsos Ap til å reagere skarpt.  

arkiv

Jeg hadde aldri tenkt å drive nominasjon i media, men når Bjarne Håkon Hanssen så tydelig adresserer Namsos Arbeiderparti i Namdalsavisa 23.9, må jeg av ren høflighet svare. Jeg er enig med Hanssen i at Namdalen trenger en politiker på Stortinget, men ikke i så mye annet av det han sier.
  • Les saken her:

    Eks-statsråden kaster seg inn i nominasjonskampen – og har et klart råd til Ap:

    Namdalen må satse på Sørvik

    – Nå har Namdalen en sjanse til igjen å få en stortingspolitiker. Det er bare i Arbeiderpartiet det er mulig. Derfor må alle lokalpartiene enes om Terje Sørviks kandi- datur.


I Namsos Ap har vi full tillit til de to representantene Nord-Trøndelag har på Stortinget i dag.

Ingvild Kjerkol og Arild Grande er flotte representanter, og vi har hele tiden sagt at vi ønsker at de skal få fornyet tillitt. Det står vi fortsatt ved.

Jorid Nordmelan var på tredjeplass på lista ved stortingsvalget i 2013, og har i perioden gjentatte ganger møtt på Stortinget som vara for både Kjerkol og Grande. Til tross for sin unge alder har Jorid en betydelig politisk erfaring, både fra kommunestyre, fylkesstyre og Stortinget. Fra oktober i år skal hun møte som vara på Stortinget tre av fire måneder.

I tillegg til denne politiske erfaringen har hun også erfaring fra utenrikstjenesten som praktikant i den norsk EU-delegasjonen i Brussel, og fra journalistikk.

I tillegg representerer Jorid noe de andre namdalskandidatene mangler; hun er en ung mor, Arbeiderpartiets største velgerpotensial ligger nettopp i aldersgruppa 20-40 år. Skal vi vinne valget neste år må vi ha politikere som appellerer bedre til denne delen av befolkningen.

Vi vil finne det oppsiktsvekkende dersom partiet på nominasjonsmøtet i november velger å vrake en person som representerer en av de viktigste målgruppene i Arbeiderpartiet.
"Jeg er ikke imponert over dagens utøvelse av fadderrollen. Jeg må si jeg lurer på hva som egentlig er Hanssens agenda.

Jorid er et av de største politiske talentene vi har. Hennes erfaring fra politikk og journalistikk gjør at hun kan gå rett inn i alle posisjoner på Stortinget. Hun kjenner fylket godt og har er bredt nettverk i politikken nasjonalt. Namdalen trenger en dyktig politiker på Stortinget, og Jorid kan bli den neste store namdalske politikeren på Stortinget dersom vi gir henne sjansen.

Politikere trenger tid på å bygge seg opp, og da må vi evne å gi tillit og ha tålmodighet. Det kan gå mange år mellom hver gang vi finner slike talenter, og det vil være et svært dårlig signal dersom Namdalen ikke evner å verdsette slike muligheter.

En politisk liste til et stortingsvalg må baseres på at vi i størst mulig grad gjenspeiler befolkningen. Det er ikke nok å si at vi skal ha representanter fra ulike deler av Nord-Trøndelag, selv om det også er viktig.

Samtidig skal vi også vurdere kandidatenes kjønn, alder og erfaring. Med det forslaget enkelte kommuneparti har sendt inn, er det i realiteten kun geografi og kjønn som skiller kandidatene. Ikke et vondt om noen av kandidatene, de er alle dyktige politikere, men de representerer et for lite tverrsnitt av befolkningen. En stortingspolitiker skal ikke bare representere en del av fylket eller én næring. De skal representere hele regionen og hele det politiske spekteret.

Et annet hensyn vi også må tenke på, er hensynet til Nord-Trøndelag og Namdalen i det nye Trøndelag. Vi må ikke sende fra oss våre mest erfarne politikere til Stortinget. Noen må ivareta vår e interesser i det nye regionstinget, og der vil dagens fylkesrådsmedlemmer være glimrende representanter.

Namsos Ap har valgt å sette Arild Grande på andreplass på lista. Han er en av Arbeiderpartiets mest erfarne parlamentarikere. Han har alltid stått på for Namdalen og resten av Nord-Trøndelag, og gjør en uvurderlig jobb gjennom å holde tett kontakt med kommunepartiene våre. Ingen andre stortingsrepresentanter reiser mer i fylket vårt og i Namdalen.

I Trønder-Avisas meningsmåling nylig kom derfor Arild Grande best ut etter parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad når folk ble spurt om hvem som gjør den beste jobben for Nord-Trøndelag. Det siste året har han i tillegg sørget for to store forlik i Stortinget, og han fikk med alle partier på Stortinget til å tvinge regjeringen til retrett både i mediepolitikken og i filmpolitikken. Han har ledet Arbeiderpartiets Demokrati- og medieutvalg som har høstet stor anerkjennelse. Han ledet Mannspanelet som bidro til fornying av familiepolitikken i Norge og han har vært innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Med en ny regjering fra 2017, ja, vi skal vinne det valget, blir det viktig at Nord-Trøndelag representeres av politikere med erfaringer fra tøffe forhandlinger, et bredt nettverk og støtte fra fagbevegelsen.

Hanssen framstiller seg som en politisk fadder for Jorid, og understreker at hun er et stort politisk talent. Jeg er ikke imponert over dagens utøvelse av fadderrollen. Jeg må si at jeg lurer på hva som egentlig er Hanssens agenda.

På sju år har vi ikke hørt noe fra ham i Namdalen, og når han plutselig uttaler seg, er det trist at han velger å komme med personkarakteristikker fremfor å snakke om politikk. Det får meg til å lure på om han gjør det som en samfunnsbevisst borger som vil det beste for Namdalen, eller om han er på jobb.