Midt-Norsk Havbruk AS vil rive og bygge nytt anlegg i Gravvik:

Smoltsatsing til 200 millioner

En av tidenes største næringssatsinger på land i Namdalen til rundt 200 millioner kroner kan bli vedtatt før jul.

SPRENGES: Fjellet bak her må sprenges vekk for å få plass til det nye hallen på 127 gange 46 meter skal bygges, forklarer Roald Dolmen og Hermann Dolmen (til høyre). 

ERSTATTES: Alt av bygninger og kar skal saneres når all produksjon flyttes innendørs i ny hall her, forklarer Roald Dolmen (til høyre) og Hermann Dolmen i MNH. 

arkiv

GRAVVIK: Og igjen er det havbruksnæringa som markerer seg i trøndersk næringsliv. Planene tilhører Midt-Norsk Havbruk AS (MNH), og prosjektet innebærer bygging av nytt settefiskanlegg i Gravvik, nærmere bestemt Osan.

– Vi har startet arbeid med reguleringsplan til industriformål, avtale om 45 mål tomt er avklart med grunneier og styret kan forhåpentligvis ta stilling til prosjektet før jul, oppsummerer Roald Dolmen, som har hatt prosjektlederansvaret siden 1. januar. Dolmen er også styremedlem og medeier i selskapet.


Enorm økning

Flere firma skal inviteres til å prosjektere og tegne anlegget. Det er solide dimensjoner på den nye hallen, som etter planen skal erstatte dagens anlegg fra 1985 i Osan. Hallen blir på rundt 6.000 kvadratmeter. Det betyr at tomta må utvides og fjell må sprenges først. Dagens settefiskanlegg på samme sted skal eventuelt saneres.

– Det er det også modent for, selv om det har fungert uten avbrekk siden det ble etablert, påpeker prosjektlederen.

I dag har settefiskanlegget i Osan mulighet til å produsere 70–80 tonn i året. Det nye anlegget har kapasitet på 670 tonn. Med smolt på 100 gram, betyr det 6,5 millioner fisk.

– Den store nyvinninga med den nye teknologien betyr at vi kan justere produksjonen fra 100 til 400–500 gram og levere fisken når kunden ønsker det. Tidligere måtte kunden tilpasse seg når smolten var klar. Teknologien vi har valgt er fra øverste hylle, påpeker Roald Dolmen.

Ny teknologi gjør samtidig at det ikke er behov for å bruke mer ferskvann fra vannkilden Osanvatnet.

– Resirkulering og rensing gjør at vi kan utnytte vannet i langt større grad, samtidig som det går ut fullrenset i sjøen, forklarer Dolmen.


Avfall blir til gjødsel

Dette er nye krav til produsentene. Avfall fra vannet blir samlet opp og sendt til forbrenning elle brukt som gjødsel. Det samme skjer fra settefiskanlegget MNH eier sammen med Emilsen og SinkabergHansen i Flatanger. Dette anlegget skal for øvrig også utvides.

I norsk målestokk vil det nye anlegget i Gravvik bli middels stort. Antall ansatte må økes fra dagens to og et halvt årsverk til åtte-ti. Om framdrifta går som planlagt med byggevedtak før jul, oppstart på nyåret og i beste fall åpning tidlig i 2018, betyr det ett års produksjonsstans i Osan.

Intensjonen med prosjektet er i første rekke å produsere smolt til eget bruk og for samarbeidspartnere. Det er inntegnet et havneareal for kai i prosjektet, mens infrastrukturen stort sett er grei i området med strøm og vann. Med landtransport av 1.000 tonn varer inn og ut fra Osan, kan det likevel bli behov for vegforsterkning.

– Konsesjonssøknaden til fylket ble sendt i dag, opplyser prosjektleder Roald Dolmen i MNH.