11 millioner til bredbånd i Ytre Namdal

Over elleve bredbåndsmillioner av 16 totalt i fylket går til Kystgruppen i Ytre Namdal.

VIKNA: Vikna er en av de tre kommunene i Ytre Namdal – i tillegg til Nærøy og Leka – som er med i Kystgruppen. Foto: Torger Ramfjord 

arkiv

VIKNA: Fylkesråd for regional utvikling Terje Sørvik er godt fornøyd med tildelinga, og mener det gir store muligheter.

– Dette er et viktig bidrag mot målet om et godt bredbåndstilbud i fylket, noe som er viktig både for husstander og næringsliv. Det er bare å gratulere de kommunene som har fått tildelt midler med meget godt utført arbeid. Samtidig ser vi nå at politisk prioritering og tilrettelegging for bredbåndsutbygging fra fylkeskommunens side gir resultater, sier Sørvik.

Prosjekter i Nord-Trøndelag som får statlig bredbåndsstøtte:

  • Kystgruppen – Vikna, Nærøy, og Leka (11.685.000 kroner)
  • Levanger kommune – Halsan (1.830.000 kroner)
  • Steinkjer kommune – Stod-Brede (1.500.000 kroner)
  • Høylandet kommune (1.000.000 kroner)

Sørvik sier også at det er en del arbeid som gjenstår.

– Det er en jobb å gjøre før alle deler av fylket har tilgang til godt bredbånd og vi har forståelse for at mange kommuner synes den statlige bredbåndsstøtteordninga er for komplisert og arbeidskrevende. Fylkeskommunene vil derfor fortsatt arbeide for en enklere støtteordning med mer regional forankring og styring. Vi noterer oss også at flere nordtrønderske prosjekter med gode søknader ikke fikk støtte og synes det er beklagelig.

Nye husstander får internett

I kommunene Vikna, Nærøy og Leka er det til sammen 4.286 husstander og 1.666 fritidshus. I tillegg er det et rikt næringsliv med mange store og små bedrifter. Flere bedrifter har omsetning i størrelsesorden flere 100 millioner kroner. De tre kommunene har laget en felles søknad for tilskudd til bredbåndsutbygging i alle disse tre kommunene.

Prosjektet skal gi bredbånd til minimum 324 husstander som per i dag ikke har et godt bredbåndstilbud innenfor kommunene Vikna, Nærøy og Leka.

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 23,5 millioner kroner.

– Dagens gladsak

Nord-Trøndelag Høyres stortingsrepresentant, Elin Agdestein, omtaler nyheten som dagens gladsak.

– Økt satsing på IKT og digitalisering vil være et viktig bidrag til å sikre fortsatt velferd og vekst også i Nord-Trøndelag. Et godt og tilfredsstillende bredbåndstilbud i alle deler av landet er en forutsetning. Da må staten ta ansvar der den kommersielle interessen for utbygging er begrenset. Derfor er det gledelig at Nord-Trøndelag tildeles 16 millioner kroner til  fire prosjekter, sier Agdestein.

– Nordtrønderske kommuner fortjener honnør for godt arbeid og gode søknader. En stor gratulasjon til Ytre Namdal den store tildelingen til Kystgruppen i Vikna. Dette vil bety mye spesielt for den store vekstnæringa i regionen, havbruksnæringa, men også gi bedre rammebetingelser for øvrig næringsliv i Ytre Namdal, legger hun til.