Lita grend med stor bolyst

Verdiskapinga fra havbruk er på 1,4 milliarder og den lille grenda fikk siste år 17 nye innbyggere.

ORIENTERTE: Nestleder i Gråmarka Idrettslag, Jorunn Eiternes Dolmen, fortalte politikerne om Gravvik-grenda. 

arkiv

GRAVVIK: Nærøy kommunestyre og administrasjonen fikk torsdag ei innføring i bygdesamfunnet Gravvik som imponerte. For snakk om levende grendesamfunn!

Temamøte i bygda

Temaet for kommunestyremøtet torsdag var «Folkehelse og frivillighet». Møtet var lagt til ordførerens heimbygd, i forsamlingshuset på Breidablikk. Deretter ble det busstur for alle til Søndagsvika, der Gråmarka Idrettslag har bygd en fantastisk tursti og gapahuk med grillplass til allmenn benyttelse. Ungdomslaget sørget for grillpakker med laks og tilbehør til alle besøkende nede ved sjøen – med utsikt mot leia.

Mye som skaper bolyst

Mens Roald Dolmen orienterte om lokalsamfunn og virksomheter, fortalte ektefellen Jorunn Eiternes Dolmen om frivillighet, bolyst og dugnadsånd i Gravvik. Havbruksnæringa står sterkt og gir mange arbeidsplasser i grenda. Hovedaktøren Midt-Norsk Havbruk skaffer 800 millioner av sine inntekter derfra, mens næringa totalt altså henter ut 1,4 milliarder kroner i området.

Svært aktive ungdomslag, idrettslag, 4H-klubb, korps og revygruppe bidrar til bolyst.