Når er en øyeskade alvorlig?

Øyeskade hund 

arkiv

Hvordan behandles skaden? Det er ikke alltid det største fremmedlegeme som forårsaker mest skade. Denne hunden fikk ingen varige men.

Man kan ofte undre seg over at det stort sett går bra med øynene når hunden suser gjennom kratt i mørket eller når kattene slåss. Hunder og katter har mekanismer som beskytter øynene ved å trekke dem inn i øyehulen. Et ekstra øyelokk kalt blinkhinne legger seg da beskyttende over øyet, men det er ikke alltid dette er tilstrekkelig og da er ofte akutt hjelp nødvendig.

Øyeskader er forholdsvis vanlig hos og hund katt, men alvorlighetsgraden varierer mye. Øyet er delikat og komplisert og skade kan lett føre til permanent arrvev og blindhet. Tidlig undersøkelse og behandling er ofte nøkkelen til å redde synet.

Symptomer på øyeskade

Noen ganger er årsak og tegn på skade klart, men ofte har noe skjedd mens hunden og katten har vært ute og symptomer kan komme gradvis. Slik som hos oss mennesker er en rift i hornhinna også ubehagelig for dyr. Tegn på skade er vansker med å holde øyet åpent, hyppig blinking, kniping av øyelokk, væssing og fremtreden blinkhinne. Ser du fargeforandringer på øyet eller forandring i pupillestørrelse, særlig hvis det er ulikt det andre øyet, bør du oppsøke veterinær akutt. Noen ganger kan du se et fremmedlegeme som sitter fast i øyet. Ikke prøve å fjern dette selv. Gjør det du kan for å hinder at dyret gnur seg i øyet. Sett på en krage om du har det tilgjengelig og ring veterinæren.

Hva forårsaker øyeskader?

Hornhinneskade forårsaket av klør i forbindelse med lek eller slåssing er ganske vanlig. Særlig kan katteklør gjøre stor skade. Hunder er også utsatt for kvistskader ved løping i skog og graving, samt skuddskader (hagl) ved jakt og fyrverkeri. Hunder og katter med store øyne og korte neser generelt mer utsatt. Dårlig tåreproduksjon og infeksjoner kan også føre til alvorlig øyesår.

En grundig undersøkelse av øyet er nødvendig for å vurdere dybden av skaden. Behandling avhenger av dybde og størrelse på riften. Små, enkle sår behandles med øyedråper. Krage for å unngå at dyret gnur seg i øyet er ofte nødvendig. Enkle hornhinnesår gror i løpet av 5-7 dager. Mer kompliserte sår må undersøkes grundig under en narkose. Penetrerer såret hornhinnen må det ofte behandles kirurgisk. Slike sår krever tett oppfølging av veterinær og hyppig drypping med diverse dråper. Her er det viktig at du følger instruksen gitt av veterinær.

I de fleste tilfeller vil såret gro fint. Tidlig behandling er helt nødvendig for å kunne berge øyet ved alvorlig skade. Alvorlighetsgraden av skaden er ofte vanskelig å bedømme før en grundig undersøkelse er utført. Det er derfor bedre med en sjekk for mye enn for lite når du mistenker en øyeskade.