På guidet tur til Dølelva naturreservat på Klinga

Naturvernforbundet viste de fantastiske verdiene i namdalske skoger.

VIKTIG TEMA: Mange ble med på guidet tur til Dølelva naturreservat i regi av Naturvernforbundet for å lære om verdiene i namdalske skoger. Foto: Privat 

arkiv

KLINGA: I Namsos finnes det områder med boreal regnskog som er verdifull både i forhold til klima og naturmangfold. Naturvernforbundet inviterte derfor til guidet tur til Dølelva naturreservat i Klinga.

– Skogvern er den aller viktigste metoden for å sikre overlevelsen til skogens store mangfold av arter og naturtyper. I våre skoger bor halvparten av Norges 40.000 kjente arter. Skogvern er svært viktig når det kommer til biologisk mangfold, og i kystregnskogen finnes rødlista arter som sopp og lavarter tilknyttet gammel, fuktig granskog. Men skogvern er også viktig i et klimaperspektiv. Tidligere undersøkelser har vist at flatehogst av skog kan ha negativ klimaeffekt i opptil 90-150 år. Vi ønsker fortsatt et aktivt skogbruk som bidrar med råvarer som kan erstatte klima- fiendtlige alternativer, opplyser Naturvernforbundet.