11 av 16 breibåndsmillioner til Kystgruppen i Ytre Namdal

– En gledens dag

Kystgruppen får størsteparten av potten når 16 bredbåndsmillioner fordeles i Nord-Trøndelag. Elleve millioner går til Vikna, Nærøy og Leka.

Elleve millioner: Kystgruppen, som består av Vikna, Nærøy og Leka, får tildelt elleve millioner til bredbåndsutbygging. Ordfører Hellesø er opptatt av at det er flere områder rundt de tre kommunene det bør bygges ut. Han nevner blant annet vegen ut mot flyplassen på Ryum. 

arkiv

RØRVIK: Av de 125 millionene som var tilgjengelige for hele landet ble 16 millioner kroner tildelt nordtrønderske bredbåndsprosjekter. Av disse går over elleve til Kystgruppen.

Skryter av arbeidet

– Dette viser at jobben som er gjort er veldig bra, og det er gledelig å se at det er oppfattet sånn at Ytre Namdal blir prioritert for utbygging, sier ordfører i Vikna, Amund Hellesø.Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som forvalter ordninga, og midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke bygger ut. De fordeler midlene i samspill med fylkeskommunene, og Hellesø skryter av arbeidet som er gjort.

– All ære til fylkeskommunen som har jobbet med og hjulpet oss med dette. Fylkesrådets påtrykk og arbeid over år har vært viktig, sier han.

– Må brukes fornuftig

Kommunene har laget en felles søknad for tilskudd til bredbåndsutbygging, og prosjektet skal gi bredbånd til minimum 324 husstander som per i dag ikke har et godt tilbud innenfor kommunene. Til sammen er det 4.286 husstander og 1.666 fritidshus i de tre kommunene.

– Kan du si noe konkret om hvor pengene skal brukes?

– Det er en god del områder som ikke er utbygd. For Vikna sin del har jeg et håp om at vi skal kunne bygge ut god dekning ut mot flyplassen, og at vi etter hvert får gode løsninger på Austafjord og områdene rundt, sier Hellesø, som ikke vil gå mer konkret inn på planene for millionene. Han påpeker at han er opptatt av å bruke pengene på en fornuftig måte.

– Nå må vi få brukt pengene på en måte som gjør at vi får mest mulig igjen for dem. Jeg håper at vi får bedre dekning, og at det skal bli så bra at bedrifter kan etablere seg der de ønsker, og at nyetablerere kan bo der de vil i kommunene. Det er kjempeviktig for et lokalsamfunn å ha god infrastruktur som dette, og jeg tror vi skal få vesentlig mye bedre dekning i hele Ytre Namdal nå, sier ordføreren.

Hele prosjektet er beregnet å koste omtrent 23,5 millioner.

– Vi ønsker et tilbud som folk kan være fornøyd med i alle tre kommunene, sier Hellesø.