– Et viktig bidrag til målet

Terje Sørvik er glad for at politisk prioritering og tilrettelegging gir resultater.

Fornøyd: Fylkesråd Terje Sørvik gratulerer kommunene. 

arkiv

RØRVIK: Fylkesråd for regional utvikling Terje Sørvik er godt fornøyd med tildelinga til Nord-Trøndelag, og mener det gir store muligheter.

– Dette er et viktig bidrag til målet om et godt breibåndstilbud i fylket, noe som er viktig både for husstander og næringsliv. Det er bare å gratulere de kommunene som har fått tildelt midler med meget godt utført arbeid. Samtidig ser vi nå at politisk prioritering og tilrettelegging for breibåndsutbygging fra fylkeskommunens side gir resultater, sier Sørvik.

Fylkesråden sier også at det er en del arbeid som gjenstår.

– Det er en jobb å gjøre før alle deler av fylket har tilgang til godt breibånd og vi har forståelse for at mange kommuner synes den statlige breibåndsstøtteordninga er for komplisert og arbeidskrevende. Fylkeskommunene vil derfor fortsatt arbeide for en enklere støtteordning med mer regional forankring og styring. Vi noterer oss også at flere nordtrønderske prosjekter med gode søknader ikke fikk støtte og vi synes det er beklagelig.

I tillegg til Kystgruppen, får Høylandet kommune statlig støtte på en million kroner. Ellers i Nord-Trøndelag får prosjekter i Levanger og Steinkjer statlig breibåndsstøtte.