Endrer brøyterutinene i Lierne

– Vi er bekymret

– Lengre ruter kan bety at kvaliteten på brøytinga blir dårligere, mener rådmann Karl Audun Fagerli.

Lifjellet: Rådmann i Lierne, Karl Audun Fagerli, er bekymret for hvordan endringene av brøyterutinene kan påvirke kvaliteten på brøytinga. 

arkiv

LIERNE: Hvert fjerde år legges vegvedlikeholdet for vegene i Lierne ut på anbud. I år var det tid for en ny runde, og det er samtidig bestemt at rutene skal endres slik at de blir lengre. Det bekymrer rådmann Karl Audun Fagerli.

– Rutene vil nå bli lengre enn før, og vi er bekymret over hvordan kvaliteten på brøytinga vil bli. Bekymringa ligger mye i at jeg ikke tror at brøytemannskapet rekker over alt når det er dårlig vær, og at det igjen kan føre til at det tas enklest mulig utveg. Nemlig å stenge for eksempel fjellovergangene når det blåser og snør som verst, sier Fagerli.

Dårlig omdømme

Det er fjellovergangen over Lifjellet som bekymrer Fagerli mest.

– Hvis fjellovergangene blir hyppig stengt, vil det føre til et dårlig omdømme for oss som kommune, og ikke minst gi ulemper for folk som skal både inn og ut av Lierne, mener rådmannen.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Johan Olav Hagen, forsikrer at de har beregnet at de endringene som er blitt gjort kommer til å fungere.

– Jeg skjønner bekymringene fra rådmannen, men ifølge kapasitetsberegningene våre vil dette gå bra, og vi er sikre på at kvaliteten kommer til å være den samme. Så får vi vente og se. Teori og praksis er jo for så vidt to forskjellige ting, men vi mener dette kommer til å fungere, sier Hagen.

Et steg tilbake

Fagerli på sin side mener Vegvesenet nå er tilbake til måten vegene ble brøytet på 70-tallet.

– Nå er det jo betydelig bedre utstyr, men likevel mener jeg det er et steg tilbake å lage lengre ruter, sier han.

Hagen forteller at entreprenøren som har fått anbudet for vegvedlikeholdet, har maskiner i bakhånd hvis det skulle vise seg å bli problemer med å få brøytet vegen slik at den er kjørbar selv når det er uvær.