Bedre beredskap i strømnettet

NTE Nett AS, Helgeland Kraft, Trønder Energi og Nordlandsnett tar som de første nettselskapene i Norge i bruk driftsradio i nødnett fra 1. oktober.

Avdelingssjef Arne Helge Haugen i NTE Nett (til venstre) og fagansvarlig Morten Osen i NTE Nett.  

NTE Nett AS, Helgeland Kraft, Trønder Energi og Nordlandsnett tar som de første nettselskapene i Norge i bruk driftsradio i nødnett fra 1. oktober. 

arkiv

NAMSOS: – Nødnett er en robust løsning som er bygd for å kunne virke i vanskelige situasjoner, og dette er en betydelig styrking av forsyningssikkerheten i hele området fra Dovre til Steigen, sier avdelingssjef Arne Helge Haugen i NTE Nett AS.

Det nye driftsradionettet bidrar til at nettselskapene kan jobbe mer effektivt ved for eksempel strømbrudd, slik at kundene får mindre venting før strømmen er tilbake.

– Det er også viktig for sikkerheten vår. Vi er ute i all slags vær på risikofylte steder. Det gir oss derfor en ekstra sikkerhet å vite at vi får tak i hjelp dersom det skulle bli et behov. Det vil også være et viktig kommunikasjonsmiddel for oss i daglig drift, sier Haugen.

Det nye driftsradionettet brukes også av politi, helsepersonell, brannvesen og andre nød- og beredskapsbrukere. Det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge, nødnett, er blant de største investeringene i samfunnssikkerhet noensinne, og det er svært strenge regler for hvem som kan bruke det.

Siden nettselskapene har ansvar for kritisk infrastruktur er også de en viktig brukergruppe av nødnett. Systemet er nytt, moderne og har god funksjonalitet. Det vil gi bedre dekning i daglig drift og bedre samhandling både internt i nettselskapene, med andre elverk og andre nødetater. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) leverer nødnett-tjenesten og er ansvarlig for bygging, drift og forvaltning av nødnett.

– DNK er glade for det gode samarbeidet med elverkene. Dette samarbeidet bidrar til at både beredskapen og nødnett blir bedre.  Vi i DNK arbeider for at staten skal få mest mulig igjen for investeringa som er gjort i nødnett og ønsker å etablere samarbeid med andre selskaper basert på de erfaringene vi nå gjør med de fire pilotkundene. Mange beredskapsaktører i nettet øker verdien for alle og tjener storsamfunnet, sier Nina Myren, avdelingsdirektør Kunder og beredskap i Direktoratet for nødkommunikasjon