Oppfordring til kommunestyret i Namsos:

Bevar brannstasjonen

På god avstand har jeg fulgt med på NAs oppdateringer rundt rådmannens planer om å rive den gamle brannstasjonen og erstatte bygget med en parkeringsplass.

Ta vare på historien! Dette er er postkort fra Namsos sentrum 1938 – et flyfoto av Per Aas, som viser den gamle brannstasjonen. 

arkiv

Innspilll

Maria Konstanse Bruun


Nyhetene i NA forrige uke kom parallelt med tall som viser at Namsos kommune scorer pinlig lavt på Riksantikvarens liste over namdalskommuner som prioriterer midler til ivaretagelse av kulturminner og eldre bygg i kommunen.

Med sine omlag 80 år er brannstasjonen kanskje ikke gammel nok til å kvalifiseres til verning, men det er tross alt snakk om ett, av særdeles få, før-krigsbygg i Namsos sentrum som, mirakuløst, overlevde bombingen av Namsos i 1940.

Burde det ikke settes noen krav til at man i denne sammenhengen, i en by hvis før-krigsarkitektur er en absolutt mangelvare, er pålagt å ivareta de få bygninger man faktisk har fremfor, å gi etter for kortsiktige økonomiske interesser om rask og lite bærekraftig økonomisk vinning?

Hvor trist er det ikke at man bare gjennom et enkelt og lite gjennomtenkt vedtak kan frarøve fremtidige generasjoner tilgang til det, som i denne sammenhengen, kan ansees som et sjeldent og verdifullt kulturminne fra en svunnen tid i byens historie.

Slik jeg ser det er Namsos by igjen i ferd med å bli jevnet med jorden. Denne gangen er det hverken brann eller tyskere/engelskmenn som ødelegger for oss, men interne kortsiktige økonomiske krefter som overser verdien av å ta vare på det lille man har igjen av gamle og autentiske bygg i byen. Og dermed bidra til å ødelegge dens autentiske infrastruktur og et evt. næringsgrunnlag rettet mot for eksempel kultur, kulturminne og turisme.

Er det noe Namsos by, med sitt dalende befolkningstall, ikke trenger mer av så er det parkeringsplasser. Som rådmannen selv påpeker, så vil ikke kommunen få noen som helst inntekt fra denne parkeringsplassen, da det allerede er flere gratis parkeringsplasser i nærområdet. Med andre ord ønsker man her bare å få jevnet bygget med jorden så raskt som mulig, i ren mangel på fantasi, eller for å tjene noen lusører ved å selge tomten til et byggefirma. I hvem sin interesse er dette?

Tenk hva man kunne fått til med 3,6 millioner kroner! Hvorfor klarer ikke kommunen å se verdien i restaurering og ivaretagelse av bygget, som ikke ligner noe annet bygg i sentrum. Med sitt flotte tårn og originale arkitektoniske særpreg typisk for tiden det ble bygget, er bygget verdifullt for byen.

Bare for å, på sparket, lansere noen ideer: hva med å stille bygget til disposisjon for de som ønsker å skape noe innen kultur; kunst eller håndtverk? Gjenopprette en ungdomsklubb, eller skape en markedsplass for utsalg av lokalproduserte varer/håndtverk, eller etablere en kulturkafe, eller en kunsthall, et spisested som fokuserer på lokal mat. Ikke vet jeg, snakk med Riksantikvaren, Kulturminnefondet, Fortidsminneforening, Museet Midt eller Innovasjon Norge for den del. Hadde det ikke vært flott å bruke bygget til å skape noe som kan ha en verdi både for byens innbyggere og de som besøker byen? Se hva andre småbyer har fått til. Kanskje kan noe gjøres her som på sikt kan bidra til å skape flere arbeidsplasser, i en by som sårt trenger det? Hverken en parkeringsplass eller en trendy pakkeløsning av et leilighetskompleks vil bidra til næringsvekst i Namsos sentrum, heller motsatt, foruten å ødelegge et verdifullt kulturminne så hindrer man andre aktører i å komme på banen.

Jeg skjønner at den økonomiske bakrusen etter Rock City kalaset fortsatt henger godt i hos kommunen, men det er viktig at denne ikke får ta overhånd og konverteres til desperate og forhastede beslutninger, som å bruke 3.6 millioner på å rive et sjeldent før-krigsbygg til fordel for en parkeringsplass.

Kan man ikke heller begynne med å inkludere den gamle brannstasjonen i den kulturminneplanen som rådmannens kontor har lovet at de skal komme i gang med?

Hilsen en av kommunens (snart) tilbakeflyttede innbyggere som håper at byen i fremtiden skal kunne definere seg gjennom noe annet enn lite gjennomtenkte prosjekter.