Fylkesråd vil gi 600.000 til opprusting av Festplassen

Ekstremt glad for penger til Festplassen

Prosjektleder for opprusting av Festplassen i Namsos, Marte Jensen, er i lykkerus.

Opprusting: Festplassen i Namsos bærer preg av tidens tann. Nå vil fylkesråd Terje Sørvik gi 600.000 kroner til opprusting. foto: bjørn tore ness 

arkiv

NAMSOS: Årsaken er at fylkesråd Terje Sørvik vil gi Namsos kommune et tilskudd på 600.000 kroner for å ruste opp Festplassen.

– Det er viktig å skape liv der. Med sin plassering og størrelse har dette urbane uterommet et stort potensial. Ei opprusting vil gi økt aktivitet både for næringslivet, kulturlivet, beboere og besøkende, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling.


Arbeidsgruppe


Ei arbeidsgruppe i regi av Namsos kommune – og ledet av Marte Jensen – har utarbeidet et forslag til å gi Festplassen et ansiktsløft.

Kommunen vil selv bruke halvannen million kroner på prosjektet, og har søkt fylkeskommunen om 600.000 kroner.

Dette inkluderer blant annet:

• Ny inngang til Festplassen mot nord fra krysset Herlaugs gate/Kirkegata

• En åpnere inngang fra sida mot Samfunnshuset

• Et mindre lekeområde med lekeapparater i hjørnet ved vannposten

• Oppussing og ny belysning av scenen

"Dette prosjektet skal bidra til mer folkeliv og aktiviteter"
Terje Sørvik
Fylkesråd


– Hjertet i sentrum


– Festplassen er hjertet i Namsos sentrum både kulturelt og kommersielt som offentlig sted, men framstår i dag lite attraktiv. Dette prosjektet skal bidra til mer folkeliv og aktiviteter, slik at Festplassen kan binde sammen vestre og østre del av byen, sier Sørvik.

Han foreslår derfor at det bevilges 600.000 kroner fra Regional utviklingsprogram 2016 til prosjektet.

Det er ei forutsetning at Festplassen tilrettelegges for ulike brukergrupper, uavhengig av alder og funksjonsevne.

Fylkesrådet behandler saken endelig 4. oktober.


– Ser behovet


– Jeg opplever at fylket ser behovet for å ha fine bysenter i sitt fylke. Derfor vil de at vi skal få mulighet til å ruste opp – og de ønsker å være med på å ta et tak i Namsos sentrum. Det er vi ekstremt glade for, sier Marte Jensen.


Frir til næringslivet


Opprustinga har et kostnads- overslag på 2,6 millioner kroner.

Det vil si at det mangler rundt 500.000 kroner for å få full-finansiert prosjektet.

– Hva er status i prosjektet per i dag?

– Vi er ferdig med prosjekteringa, har gjort ferdig budsjettet og kostnadsoverslaget. Vi har begynt å ta kontakt med det private næringslivet, for å få på plass den siste delen av «kaka». For vi er nødt til å ha støtte fra næringslivet, sier Jensen.