De fire videregående skolene i Namdalen om de nye fraværsreglene

Fraværet har gått ned i høst

En måned etter skolestart melder samtlige videregående skoler i Namdalen at fraværet har gått ned.

FULLE KLASSER: Klasserommene i den videregående skolen er fulle om dagen. De nye fraværsreglene har bidratt til at fraværet har gått ned. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: De nye fraværsreglene i videregående skole som ble innført for skoleåret 2016–2017, har vakt reaksjoner. Ingen av de fire videregående skolene i Namdalen kan vise til sammenliknende tall fra fjoråret, men de er enige om en ting: Fraværet har gått ned.

Må få ned fraværet

På Olav Duun vgs. sier rektor Steinar Lio at skolen har for høyt fravær, og at målet er å få det ned.

– Det nye fraværsreglementet kan bli et av bidragene. Fraværet i høst ser ut til å ha gått ned. Vi ønsker at elevene skal være på skolen og utnytte skoletida så godt de kan. Det forutsetter vi er det beste utgangspunkt for den enkeltes læring, sier Lio.

Inspektør Svanhild Øpstad på Val vgs. er enig:

– Fraværet i høst er veldig lavt, og det som har vært av fravær har vært avtalt, slik som legetimer og timer hos tann- lege. Vi har også hatt stort fravær tidligere, men merker godt tendensen til at fraværet går ned, noe vi tror skyldes de nye fraværsreglene. Vi hilser dem velkommen.

Les også:

– Det er trist at folk vil oppfatte at trafikkopplæringa ikke er viktig

– Når trafikkopplæringa blir en salderingspost, er jeg redd det går ut over kvaliteten. Folk vil oppleve at trafikkopplæring ikke er viktig.

Både på Grong og Ytre Namdal videregående skole oppleves det som problematisk at kjøreopplæring ikke blir godtatt som dokumentert fravær. De peker på at mange elever må reise til Namsos for visse typer opplæring, og at det nødvendigvis tar en del tid.

Les også:

Mener nye fraværsregler neglisjerer viktigheten av yrkesfag

Raser mot nye regler

Mange yrkesfagelever er pålagt å ha førerkort – men kjøretimer gir ikke gyldig fravær. Uholdbart, mener Grete Johnsen (17) og medelevene.

Bør gjøres unntak

– Vi har heller ikke et helsevesen som er rigget for å håndtere dokumentkravet, sier rektor Anne Birgitte Steinsli Sklet i Grong. Hun føler seg temmelig sikker på at det vil komme en tillemping av regelverket etter hvert, og peker spesielt på smidigere regelverk for trafikkopplæringa.

Fra Ytre Namdal melder rektor Marit Flak Stovner at elevene er blitt mer bevisst på fra- været og at de er flinke til å gi meldinger om eget fravær. De fleste elevene er ifølge skolens lærere ikke negative til fraværsreglene, men også her oppleves det som problematisk at kjøreopplæring i Namsos ikke blir godtatt som gyldig fraværsgrunn.

Flak Stovner ser også at det er usikkerhet rundt legeattestert sykdom og at syke elever opplever at det er sikrest å skaffe dokumentasjon fra første fraværsdag.

Les også:

Legeforeningen slakter de nye fraværsreglene

Allmennlegeforeningen mener foreldre til videregående-elever må få tilbake retten til å skrive under på sykefravær. Dagens regler skaper kaos ved landets legekontorer.

Fraværsreglene:

Gjelder fra og med skoleåret 2016–2017 i en prøveperiode på tre år.

Vil det udokumenterte fraværet til livs. Elever som har mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke karakter i faget.

I spesielle tilfeller vil rektor kunne bruke skjønn, slik at elever kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær i et fag.

Gyldige grunner til å være borte fra skolen er: Helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn.