HØYLANDET

Ja til skogkjøp

arkiv

HØYLANDET: Kommunestyret i Høylandet har sagt ja til at John Olav Halbostad gis konsesjon for kjøp av eiendommen Stordalen, som grenser til kjøperens egen landbrukseiendom.

Stordalen består av 474 dekar med skogsareal av ulik kategori. Avtalt pris er 340.000 kroner og vurderes som høy, men akseptabel. Det vises til at eiendommen har en forholdsvis stor andel produktiv skogsareal og at den skal drives som tilleggsareal til egen eiendom.