FLATANGER

Kjøper tomt og areal

arkiv


FLATANGER: Kommunestyret i Flatanger har vedtatt å kjøpe to boligtomter på Rebuodden for et samlet beløp på 110.000 kroner. Tomtene skal benyttes til framtidig utbygging av utleieboliger.

Kommunestyret har også vedtatt å kjøpe et areal på 11 dekar for utvidelse av sentrumsfunksjonene på Lauvsnes. Området ligger nord for Doktorgården og øst for pleie- og omsorgstunet. Flatanger kommune skal betale 650.000 kroner for arealet.